Wat moet ik weten?

Er doen 16 politieke partijen mee. Weten op wie u kunt stemmen? Gebruik de Brabantse StemWijzer.

Wat moet ik weten ?

Er doen 16 politieke partijen mee. Weten op wie u kunt stemmen? Gebruik de
Brabantse stemwijzer.

Er zijn op 20 maart ook Waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten (PS) vertegenwoordigen de inwoners van de provincie. In Noord-Brabant bestaan Provinciale Staten uit 55 leden. Zij stellen de grote lijnen vast voor het beleid en controleren GS.

TIJDEN
U kunt stemmen op woensdag 20 maart 2019 tussen 07.30 en 21.00 uurt?

Meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant?

EERSTE KAMER
De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel.

Oefenen met stemmen? Of alvast weten hoe het werkt?

MEENEMEN
Let op: als u gaat stemmen, neem uw stempas en legitimatie mee (paspoort of rijbewijs)

Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie. Er zijn 6 gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. GS bereidt de besluiten van Provinciale Staten voor en voeren ze uit.