Jolanda Schneider na afronden pilot impactmonitoring:

“Deze aanpak gaat ons helpen bij de grote maatschappelijke vraagstukken”


"Twee jaar geleden ging het programma Versterken Sociale Veerkracht samen met Avance Impact aan de slag met impactmonitoring, een methodiek waarmee organisaties hun toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken. Jolanda Schneider van Sociale Veerkracht en Jacoline Plomp van Avance kijken terug en concluderen eensgezind: “Dit helpt enorm om publiek beleid beter te laten aansluiten bij wat mensen écht nodig hebben.”


“De methodiek sloot perfect aan bij hoe we in het programma wilden werken’, vertelt Jolanda Schneider. “Niet vooraf vastleggen: zó gaan we het doen, en dan achteraf kijken of het effect had. Maar al lerend een aanpak ontwikkelen waarmee we daadwerkelijk een verschil maken voor kwetsbare groepen in Brabant.” Stap één was het ontwikkelen van een verandertheorie, waarbij je in kaart brengt wat je precies doet, voor wie je het doet en wat je daarmee denkt te bereiken. Vervolgens ga je je input en activiteiten nauwgezet volgen: hebben die werkelijk het verwachte effect? Is dat niet zo, dan stuur je bij."

Tijd nemen voor reflectie
“Impactmonitoring is hard werken”, zegt Jolanda. “Je moet data verzamelen, veel zaken vastleggen, op verschillende manieren meten en reflecteren. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we bewustere keuzes hebben gemaakt. Waardevol waren vooral de gesprekken die we steeds met elkaar hadden over wat onze inzet feitelijk opleverde.” Jacoline Plomp van Avance Impact beaamt dat impact meten vooral vruchten afwerpt als je de tijd neemt om na te denken over de consequenties van je meetresultaten. “Het helpt om helder te krijgen welke elementen van je strategie wel en welke minder goed werken en wat je moet veranderen om succesvol te zijn.”

Aangescherpte visie
Een van die ‘bewustere keuzes’ van het programma was het opzetten van een netwerk om de initiatieven voor een sociaal veerkrachtig Brabant op een gestructureerde manier te kunnen ondersteunen. Jolanda: “Het meten van impact werd een logisch onderdeel van de ontwikkeling van Stérk.Brabant. En omdat we merkten dat daar veel behoefte aan was, hebben we ook initiatieven de mogelijkheid geboden met impactmonitoring aan de slag te gaan.” Samen met Zet en Zorgbelang Brabant verzorgde Avance Impact al twee keer de training Zicht op Impact. De meest gehoorde reactie van de deelnemers: de training zorgt voor een aangescherpte visie en strategie. Jacoline Plomp: “De verandertheorie levert een duidelijk verhaal op dat de initiatieven goed kunnen gebruiken in hun communicatie en verantwoording, maar vooral ook in het leren.”


“Een gezamenlijke aanpak vanuit positieve gezondheid werkt, dat weet ik zeker. We zijn bezig met impactmonitoring om ook andere partijen te kunnen overtuigen van deze kracht. Met meer partners kunnen we nóg meer bereiken.”
Thomas van der Vange, projectleider van Animo voor gezondheid

Objectieve informatie
Drie initiatieven – Lokaal+, Dementievriendelijk Brabant en Verspild Talent – werden indivdiueel ondersteund. Voor Lokaal+ deed Avance Impact een volledige impactmeting. “Die bevestigde dat hun interventies daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben, maar leverde ook een aantal nieuwe inzichten op waarmee ze hun strategie kunnen optimaliseren.” Die bevestiging is volgens Jacoline niet minder belangrijk dan de nieuwe inzichten. “Het is objectieve informatie waarmee je bijvoorbeeld aan investeerders kunt laten zien: kijk, wat wij doen werkt écht. Daarmee motiveer je ook je medewerkers.”

Voortdurend dicht op de bal
Nu de tweejarige pilot is afgerond, willen Jolanda Schneider en haar collega’s van Sociale Veerkracht vooral ook aan anderen laten weten hoe impactmonitoring je programma kan versterken. “Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de provincie, maar ook gemeenten en andere partners veel baat kunnen hebben van dit slimme instrument. En dat deze kort-cyclische, lerende aanpak ons gaat helpen bij de grote maatschappelijke vraagstukken, doordat je voortdurend dicht op de bal zit.” Jacoline Plomp noemt de provincie, die uiteraard doorgaat met het meten van impact, een voorloper. “Het wordt ook in het publieke domein steeds belangrijker om zicht te hebben op je maatschappelijke waarde, maar ik ken geen provincie die hier met zoveel enthousiasme en energie mee aan de slag is gegaan als Noord-Brabant.”

Meer weten? Bekijk de vlog!

“Het impacttraject leidt ook tot eyeopeners. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat we onvoldoende weten waar onze studenten uiteindelijk terechtkomen: is dat ook in die ‘baan van de toekomst’ waar wij voor opleiden? Dat monitoren we nu. Impactmonitoring maakt je scherp. Het helpt ons om beter te worden in wat we doen. Ik ben hier heel blij mee.”

Hilde Meijs, directeur Summa Zorg

Impactmonitoring iets voor jou?


Avance Impact verzorgt samen met Zet en Zorgbelang Brabant ook dit jaar weer de meerdaagse training Zicht op Impact. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Meld je aan via Stérk.Brabant.

Vorige artikel:

Kort gezegd