STEEDS MEER INITIATIEVEN MAKEN BRABANT STERKER


Het netwerk Stérk.Brabant startte anderhalf jaar geleden als provinciaal project om, samen met ZET en Zorgbelang, maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemers verder te verbinden en een stap verder te laten zetten. Nu telt Stérk.Brabant ruim vierhonderd leden en worden stappen gezet voor verdere groei in de doorontwikkeling van het netwerk.


Overal in de provincie zijn maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemers actief. Ze werken aan een veerkrachtig Brabant door bijvoorbeeld vervoer te realiseren op plekken waar geen bus meer komt, zoeken oplossingen voor eenzaamheid of woningproblemen voor jongeren, richten buurttuinen in, helpen mensen met een beperking aan werkervaring of bieden kwetsbare jongeren een gezinshuis.


Initiatieven op de kaart

Als je scrolt over de initiatievenkaart van Stérk.Brabant zie je op veel plaatsen stipjes oplichten. Sinds 1 oktober 2017 hebben zich 170 initiatieven gemeld die elkaar online en offline ontmoeten en zijn er ruim vierhonderd leden binnen de community. Bij Stérk.Brabant vinden ze support om te professionaliseren, leren ze van elkaar of via één van de kennispartners, zoals Het Pon, Avance Impact en KNHM. “Als een aangesloten initiatief een vraag stelt, wordt die behandeld door het Mix en Match-team”, vertelt programmamanager Gerhard Hup. Hij ziet onder andere initiatieven op het gebied van zorg en welzijn terug binnen de community: Brabanders die op zoek zijn naar alternatieve vormen van zorg en wonen, zoals Statiegeld op Jeugd (zie voorbeeld elders op deze pagina) dat huizen van ouderen op wil splitsen om op de bovenverdieping woonunits te realiseren voor jongeren uit het dorp.


Community

De community werkt verbindend en vraaggericht. Bijvoorbeeld een initiatief in de regio Zuidoost dat vluchtelingen aan werkervaring helpt door ze als beheerder en toezichthouder bij sport- en muziekevenementen in te zetten, wil uitbreiden. “Binnen de community zetten wij dan de vraag uit en gaan wij actief op zoek naar antwoorden samen met initiatief. Daarnaast melden zich veel sociale ondernemers. Zij vragen aan Stérk.Brabant om meer kennis over bijvoorbeeld impact en verdienmodellen. Ook zijn er coaches actief binnen de community die kunnen helpen bij het formuleren van maatschappelijke meerwaarde.


Bij complexere vraagstukken wordt expertise van een van de betrokken partners of kennisorganisaties ingevlogen. Zo werkt Stérk.Brabant met het programma Sociale Veerkracht aan een kennistraject met een sociale ondernemers, kennispartners en gemeenten aan de vraag hoe organisaties en overheden sociaal kunnen inkopen. Door meer kennis aan te reiken hoe er meer sociale producten ingekocht kunnen worden bevorderen wij ook deze maatschappelijke ontwikkeling. “Bij catering en schoonmaak is het vrij gebruikelijk, maar ook bij de aanschaf van kantoorartikelen of het onderhoud van ict kan het inkoopbeleid socialer.”

Gerhard Hup

“Stérk.Brabant dacht mee over een kansrijke aanpak en schakelden met de juiste contacten in het provinciehuis. Ook hebben ze iedereen duidelijk weten te maken dat het om een maatschappelijk doel ging. We hebben inmiddels de toezegging gekregen dat we het pand voor de taxatiewaarde kunnen verwerven.”
Initiatiefneemster Flowkids, Mirjam van Diemen


Groei
Stérk.Brabant startte anderhalf jaar geleden als een provinciaal loket voor maatschappelijke initiatieven. Samen met partners Zorgbelang en ZET worden nu stappen gezet voor de doorontwikkeling van het groeiende netwerk. De provincie blijft als partner betrokken. Gerhard is trots op de groei die het online platform in korte tijd heeft laten zien. “We willen in onze community inspireren en voor elkaar van betekenis zijn. Wat mij betreft gaan we door op dezelfde voet. Verder gaat onze aandacht komende tijd uit naar verbinden van lokale overheden en sociale ondernemers. Want veel initiatieven zijn lokaal georganiseerd en hebben baat bij die lokale overheid als samenwerkingspartner.”

Statiegeld op Jeugd

Tijdens een ondernemersavond in Son en Breugel schrok Amanda Schiltmans zich wild. Een spreker schetste die avond hoe haar dorp in rap tempo vergrijst en wat daarvan de gevolgen zijn voor het ondernemersklimaat en de leefbaarheid.

Eén van de oorzaken van de snelle vergrijzing is dat jongeren geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. “Ondertussen zag ik grote huizen met daarin oudere echtparen die vaak maar de helft van hun huis gebruiken. Is het mogelijk die huizen te splitsen en op de bovenverdieping woonunits te realiseren voor jongeren uit het dorp”, vroeg ze zich af.

Schiltmans voerde gesprekken en klopte aan bij Stérk.Brabant met haar plan. Onlangs is de stichting Statiegeld op Jeugd opgericht. Binnenkort wordt het eerste huis gesplitst. “Het gaat om een pilot. We willen leren wat er allemaal bij komt kijken”, vertelt Schiltmans. “Het gaat om een echtpaar waarvan de eigen kinderen de deur uit zijn. Ze vroegen zich af wat ze met de ruimte in huis moesten en wilden graag meedoen.” Een woningbouwcorporatie betaalt de verbouwingskosten. Op de bovenverdieping komen twee woonunits die aan jongeren verhuurd worden. “Een deel van de huur gaat in een spaarpotje en is bedoeld om bij een latere woningaankoop de kosten koper van de jongeren te kunnen betalen.”

Schiltmans heeft diverse gesprekken gehad met het haar casemanager vanuit het Mix en Matchteam. “Ik heb er veel aan gehad. Stérk.Brabant heeft een groot netwerk, zo ben ik geholpen met allerlei juridische en fiscale vragen en heb ik ook gesprekken gehad met andere initiatieven.” Ondernemend als ze is denkt Schiltmans er voorzichtig aan om haar concept als sociale onderneming verder te ontwikkelen.