INLEIDING


Henri Swinkels

GEGREPEN DOOR DE PASSIE EN BEVLOGENHEID

Fotograaf: Wim Roefs

In maart mogen Brabanders stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Gedeputeerde Henri Swinkels van Leefbaarheid en Cultuur gaat graag nog vier jaar door met zijn missie: Brabant sociaal veerkrachtiger maken.


Hij heeft het al vaker gezegd. Overall gaat het goed in Brabant maar het gaat nog steeds niet overál goed. Er zijn Brabanders die niet automatisch meedoen, en de samenleving staat voor grote opgaven. Brabant vergrijst en polariseert, dorpen lopen leeg, er is eenzaamheid en armoede en het klimaat vraagt om duurzaamheid. “Het blijft nodig dat we de in de samenleving aanwezige veerkracht beter benutten en versterken.” Om dit te realiseren werd in het huidige bestuursakkoord het programma Versterken Sociale Veerkracht opgenomen. Nu ligt er een evaluatie met twee belangrijke aanbevelingen:


  • Continueer het programma want partners zijn positief en initiatieven groeien, maar drie jaar is te kort om concrete resultaten te meten.
  • De vernieuwende werkwijze van dit programma verdient navolging.

Lees meer hierover in het artikel over de beleidsevaluatie waarin Marcel van Bijnen, algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant, aan het woord komt.

Gedeputeerde Henri Swinkels (SP) is niet verrast over de eerste aanbeveling: “Ik had niet de illusie dat we klaar zouden zijn. We kunnen nog niet laten zien dat het op grote schaal succesvol is, maar op allerlei plekken hebben we aangetoond dat het impact heeft wat we doen.” Swinkels zoomt in op drie projecten: Stérk.Brabant, de Impact Monitor en het Brabant Outcomes Fund (BOF).


Stérk Brabant verbindt initiatieven en stelt kennis en ondersteuning beschikbaar aan de samenleving. “We begonnen met elf initiatieven en zitten nu op ruim honderdzeventig. Er zitten juweeltjes tussen. Ik ben gegrepen door de passie, de bevlogenheid en het doorzettingsvermogen van mensen die met vallen en opstaan aan hun ideaal werken.” Deze initiatieven kunnen een enorme stap voorwaarts zetten via het provinciale netwerk of door met anderen te praten en uit te wisselen wat ze hebben geleerd en waar ze tegenaan liepen.

"We zijn zonder agenda de samenleving ingestapt."


Door de Impact Monitor weten we nu meer over het meten en monitoren van impact. Dat helpt ook sociale ondernemers en initiatieven om beter te laten zien wat hun werk maatschappelijk gezien oplevert. Daarmee wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om investeerders geïnteresseerd te krijgen. Uit een tussentijdse evaluatie bleek namelijk dat sociale ondernemers moeite hebben kapitaal te vinden om te groeien. Daarom is het Brabant Outcomes Fund opgezet, waarin sociale ondernemers gekoppeld worden aan investeerders, die bij bewezen resultaat hun geld terugkrijgen van de provincie. Op die manier werken overheid, investeerders en sociale ondernemers samen aan maatschappelijke impact.


“Het was onze intentie instrumenten te ontwikkelen waar initiatieven behoefte aan hebben. Dat hebben we gedaan op een manier die totaal nieuw is voor de overheid”, blikt Swinkels terug. De overheid is een instituut geworden, een sturende overheid. Met dit programma hebben we het anders gedaan. We zijn zonder agenda de samenleving ingestapt, we zijn gaan luisteren naar wat mensen willen en nodig hebben. Dat is niet wat we gewend zijn.” De provincie heeft besloten ook op andere terreinen op deze nieuwe manier te werken en dat levert bij Swinkels een tevreden glimlach op.