Derde Sociale Veerkrachtdag: “Grote bereidheid om samen te veranderen”


Op 12 november vond in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch alweer de derde Sociale Veerkracht / Sterk.Brabantdag plaats. Negen van de meer dan 400 deelnemers vertellen hier wat deze dag bijzonder maakte.


Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht werken gemeente Drimmelen:

“Leren hoe je een initiatief sterk maakt”

“Als coördinator Dorpsgericht werken ondersteun en stimuleer ik burgerinitiatieven namens de gemeente. Daar doe ik vandaag nieuwe ideeën voor op. Het valt op dat er vooral initiatieven uit Oost-Brabant worden gepresenteerd. In West-Brabant lijken mensen het lastiger te vinden om zelf met een oplossing voor een maatschappelijk probleem te komen; dat vinden ze meer een taak van de gemeente. Het was voor mij dan ook bijvoorbeeld goed om te horen dat het initiatief Ongewoon Gewoon uit een etentje voortkwam. Ons welzijnswerk organiseert lunches voor burgers in een kwetsbare situatie; wellicht dat ook daar iets moois kan ontstaan.

Verder is dit een plezierige gelegenheid om mensen te ontmoeten en te leren. Bijvoorbeeld hoe je een initiatief sterk maakt. Ik had net een één op één sessie over impact meten en de verandertheorie. En heb meteen aan de deskundige van Stérk.Brabant laten weten dat wij hier graag mee aan de slag gaan.”

Jeffrey van Meer, beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Woensdrecht:

“Hoe maak je er samen iets moois van?”

“Heel goed om te zien en horen wat er allemaal gebeurt in Brabant en hoe we elkaar kunnen versterken. Want dat is wel een uitdaging voor gemeenten: hoe ondersteun je burgerinitiatieven die hun ‘oplossing’ voor een maatschappelijk probleem beter vinden dan die van de gemeente, omdat zij weten wat de mensen nodig hebben? Hoe vind je elkaar en maak je er samen iets moois van?

Jessica Donders, initiatiefnemer Stoute Schoenen:

“Concrete hulpvragen van dit moment neerleggen”

“Ik vond het een goed georganiseerde en verrassende dag. Ik was blij met de grote belangstelling voor ons initiatief en heb verbindingen kunnen leggen die ons vooruithelpen. Zo sprak ik (en heb ik een vervolgafspraak gemaakt) met een initiatiefnemer die tegen een aantal zaken aanloopt waar wij ook tegenaan lopen. Samen komen we wellicht verder. Maar ik ben vooral enthousiast over de één op één sessies, omdat ik daar mijn concrete hulpvragen van dit moment kon neerleggen. Welke sessies ik heb gedaan? ‘Fondsenwerving’ en ‘Hoe breng ik mijn idee over naar de klant’.


Het thema Financiën/verdienmodel mag van mij een volgende keer wat meer worden uitgediept. Tijdens de workshop ‘Succesfactoren voor een gezonde bedrijfsvoering’ merkte ik dat meer mensen daar behoefte aan hebben. Ik heb hierin overigens wel ondersteuning gekregen van Stérk.Brabant. Zij brachten mij in contact met Double Purpose, dat met mij meekijkt naar ons verdienmodel en suggesties doet om de continuïteit van Stoute Schoenen te waarborgen. Daar ben ik erg blij mee.”

Yvonne de Brouwer, initiatiefnemer Ongewoon Gewoon:

“Onze ervaringen delen, maar ook zelf nog leren”

“Bijzonder aan deze dag vind ik dat partijen die elkaar in het dagelijks leven niet zo snel ontmoeten hier bij elkaar komen. Fijn dat we onze ervaringen met anderen konden delen, maar ook zelf nog de gelegenheid hadden om te leren! Daar had ik nog wel meer tijd aan willen besteden.


Stérk.Brabant heeft ons initiatief met name geholpen met het opstellen van heldere kaders. Want ook als je geen stichting bent is het belangrijk om een duidelijke missie en visie te formuleren en bijvoorbeeld draaiboeken voor activiteiten te hebben. Als ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn ook wij kwetsbare burgers. Als wij uitvallen is het belangrijk dat de mensen die het overnemen weten waar we voor staan en hoe we dingen doen. Stérk.Brabant is er overigens ook als we praktische ondersteuning nodig hebben. Zoals tijdens ons ‘sociaal diner’ of bij het optuigen van onze kerst/wensboom!”

Jolanda van Gerwe, initiatiefnemer Join Us:

“Zo’n podium krijg je niet elke week!”

“Wat fijn om zoveel mensen te ontmoeten die iets willen betekenen voor de samenleving! Er is veel interesse voor de verschillende initiatieven en een grote bereidheid om samen te veranderen. Tijdens de opening deed ik de oproep: ‘Kom kletsen, want misschien kennen jullie jongeren die wij nog niet kennen, maar die wij wel zouden kunnen helpen.’ Aan die oproep hebben al verschillende mensen gehoor gegeven. Zoals een organisatie die zich inzet voor hooggevoelige jongeren. Die jongeren zien wij ook veel, dus wellicht kunnen we bepaalde dingen samen doen.

Stérk.Brabant helpt ons om Join Us sterker te maken. Van maatschappelijk werker word ik steeds meer iemand die een stichting draaiende moet houden. Dan is het heel prettig als iemand met je meedenkt en je coacht in het ondernemend denken. Verder helpt Stérk.Brabant ons met verbindingen leggen. Zo’n podium als we vandaag kregen, krijg je natuurlijk niet elke week!”

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur Provincie Noord-Brabant:

“Het fundament is gelegd”

“Als je deze derde ‘editie’ van de Stérk.Brabantdag met de twee vorige vergelijkt, merk je goed dat we heel wat stappen hebben gezet. We werken met versterkende instrumenten zoals impactmonitoring en Veerkrachtdialogen, zijn met veel verschillende onderwerpen aan de slag en bouwen een krachtige community op. Je zou kunnen zeggen dat het fundament is gelegd. Onze kennis en ervaring nemen toe, waardoor gesprekken anders lopen en we sneller verbindingen kunnen leggen. We krijgen ook steeds beter in beeld welke partners en deskundigheid we binnen ons eigen team nodig hebben om effectief te kunnen reageren op vragen die op ons afkomen.


Ik merk wel dat we energie moeten blíjven stoppen in het daadwerkelijk bij elkaar brengen van mensen en organisaties. Nog steeds kom ik mensen tegen die binnen dezelfde gemeente met hetzelfde vraagstuk bezig zijn, maar elkaar nog niet hebben gevonden. Ook blijft het belangrijk om met en voor elkaar ‘massa te maken’. Als je als lokaal initiatief je krachten weet te bundelen met andere lokale initiatieven heb je veel meer overtuigingskracht.”

Oscar van den Ende, Business Training and Business Advisory Services:

‘’Zoveel winst te behalen met combinatie zakelijk en sociaal”

“Ik heb vandaag als een soort ‘speedcoach’ de één op één sessie ‘Hoe breng ik mijn idee over naar de klant’ verzorgd en kwam veel mooie initiatieven tegen. Maar je merkt wel dat het sociaal- maatschappelijk aspect voorop staat en er vaak minder aandacht is voor de zakelijke kant. Terwijl er zoveel winst te behalen valt als je dat goed combineert. De valkuilen zijn dezelfde als bij ‘gewone’ startende ondernemingen, viel me op. Mensen hebben een prachtig idee, maar vragen zich te weinig af: voor wie doe ik dit? En is hier werkelijk behoefte aan?”

Joop Hendriks, initiatiefnemer Draaiboomhof:

“Het gaat niet alleen over wat goed gaat”

“Dit is de tweede keer dat ik op de Sociale Veerkrachtdag ben en ik heb er erg naar uitgekeken. Door Sociale Veerkracht en Stérk.Brabant heb ik al veel mensen leren kennen en ook vandaag heb ik weer waardevolle contacten gelegd. Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat het op deze locatie makkelijker is om elkaar écht te ontmoeten, omdat je ook samen een wat rustiger plekje kunt opzoeken.

Ik was net bij de workshop van de TU Eindhoven (Wat leren we van elkaar om Brabant sterker te maken), omdat het initiatief waar ik bij betrokken ben daar werd besproken. Mooi vond ik dat er ruimte was voor de persoonlijke verhalen van deelnemers. Dat het niet alleen gaat over wat goed gaat, maar ook over wat moeilijk blijft – zoals decommunicatie tussen de ‘gewone’ burger en de overheid. Hier verloopt die communicatie op een gelijkwaardige manier en krijgen we de kans om de kennis die we hebben vergaard met elkaar te delen. Ik haal daar nieuwe kracht uit.”

Karim el Barkaoui, Stérk.Brabant:

“Mensen merken dat ze er niet alleen voor staan”

“Ik mocht vandaag een workshop geven over co-creatie. Als je vanaf het begin alle partijen betrekt, bedenk je betere oplossingen en creëer je meer draagvlak. Maar hoe je dat in de praktijk? Hoe krijg je bijvoorbeeld alle belanghebbenden aan tafel? Mensen waren erg geïnteresseerd, maar ik denk dat ze het nog wel spannend vinden om hier echt mee aan de slag te gaan. Bij co-creatie weet je immers niet waar je op gaat uitkomen. Daar is lef voor nodig.

Al tijdens het kennismakingsrondje hoorde ik mensen tegen elkaar zeggen: ‘Hé, daar ben ik ook mee bezig’. Hier merken ze dat ze tegen dezelfde dingen aanlopen. Horen ze oplossingen van anderen waar zij weer mee verder kunnen. En als iemand beren op de weg ziet, kan iemand die al wat stappen verder is die vaak wegnemen. Ze krijgen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; dat maakt een dag als vandaag heel waardevol.”

Volgende artikel:

Kort gezegd