MONITOR SOCIALE VEERKRACHT ALS STUURWIEL


Hoe veerkrachtig zijn Brabanders en Brabantse gemeenschappen? Wat maakt dat de ene Brabander wél in staat is om te gaan met tegenslagen en de ander niet. En wat kunnen we samen doen aan versterking. Daarover gaat de Tweede Monitor Sociale Veerkracht. Directeur Patrick Vermeulen van het PON licht toe.


Figuur 1 - Top 10 hulpbronnen

Het is de tweede keer dat er in opdracht van de provincie Noord-Brabant door PON en Telos een sociale veerkracht monitor is gemaakt. In 2016 verscheen de eerste. Wat is er anders?


Dit keer zijn er meer dan tienduizend Brabanders ondervraagd en zijn er veel meer gegevens gebruikt zijn dan in 2016. Daardoor is de foto die we hebben kunnen maken veel gedetailleerder. Binnen Brabant zijn grote verschillen. Ook binnen regio’s.


De samenvatting van de vorige monitor was: Overall gaat het goed met Brabant, maar het gaat niet overal goed. Hoe staan we er nu voor?


Met de meeste Brabanders gaat het nog steeds prima. Er is veel kracht in Brabant die we kunnen benutten. Maar twaalf procent van de Brabanders heeft problemen als het gaat om sociale veerkracht. Dat is vergelijkbaar met twee jaar terug. Het betekent dat ze minder zelfredzaam zijn en dat ze minder gebruik kunnen maken van hulpbronnen om hen heen. Wat ik verder opmerkelijk vond: de veerkracht van mantelzorgers is vaak even slecht als de veerkracht van de mensen waarvoor ze zorgen.

"We weten nu ook wélke elementen van invloed zijn op de sociale veerkracht van mensen."

Mooi, dit soort gegevens. Maar zijn het geen open deuren? Als je arm bent, alleenstaand, ziek en weinig opleiding hebt en in Helmond woont, heb je het moeilijker dan wanneer je hoog opgeleid en gezond bent en een goede baan in de IT hebt in Eindhoven?


Ja en nee. Als onderzoeker wil je zeker weten dat iets écht zo is. Dat hebben we bevestigd gezien. Maar deze monitor gaat verder. We weten nu ook wélke elementen van invloed zijn op de sociale veerkracht van mensen. Dat noemen we hulpbronnen: geluk, negatieve levensgebeurtenissen, sociaal contact, een buurt met goede samenhang en gezondheid. Ook sociaal en digitaal contact en vertrouwen in je omgeving of in de politiek spelen mee.

Figuur 2 - Overzicht hulpbronnen

Wat moet een wethouder in de gemeente Helmond op basis van deze monitor doen?


Nog preciezer kijken dan dat hij of zij deed. Helmond is een mooi voorbeeld. Daar worden ‘veerkrachtgesprekken’ gevoerd. Een van de zaken die spelen is dat Poolse migranten huisvesting nodig hebben. Moet er wel of geen ‘Polenhotel’ komen. We hebben Poolse werknemers hier zelf heen gehaald. Ze zijn nodig. De gemeente kan het niet alleen regelen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan: wijkbewoners, Poolse migranten, ondernemers en gemeente, worden oplossingen gezocht en gevonden.

We kunnen niet alles oplossen. Een overlijden, een scheiding, chronische ziekten. Zulke negatieve levensgebeurtenissen blijven van invloed op de veerkracht van mensen. Maar je kunt wel aan andere knoppen draaien. Plekken creëren waar mensen elkaar ontmoeten bijvoorbeeld. Ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot informatie en kijken hoe je mensen individueel en in een buurt kunt versterken.

Meer weten over de Monitor Sociale Veerkracht 2018? Bekijk hier het rapport.

Patrick Vermeulen

Figuur 3 - Systeem onder stress

Vorige artikel:

Stérk.Brabant

Volgende artikel:

De Veerkracht

Vlogger