INTERVIEW


Henri Swinkels

VERSTERKEN VRAAGT INVESTEREN IN TIJD EN ÉCHT IN GESPREK GAAN

Iedereen kan meedoen én de kracht van gemeenschappen wordt beter benut. Dat is het doel van het programma Versterken Sociale Veerkracht. Gedeputeerde Henri Swinkels van Leefbaarheid en Cultuur over de groeiende beweging, indringende ontmoetingen en betekenisvol ondernemen.


Toen je drie jaar geleden aantrad heb je gepleit voor een apart programma Versterken Sociale Veerkracht. Wat heeft het opgeleverd?


“Ik zie dat we de beweging van mensen die samenwerken aan maatschappelijke doelen echt kunnen versterken. Dat versterken van sociale veerkracht is niet iets wat je even doet. Daar moet je constructief en langjarig in investeren.”


Je bezoekt veel sociale initiatieven. Wat heeft je echt geraakt?


Indringend was mijn eerste bezoek bij Slow Care in Oss, een kleinschalige zorgvoorziening voor kinderen met een ernstige, meervoudige beperking. Het is een initiatief van ouders die zagen dat hun kind verdwaalde in de zorg en niet meedeed aan het leven. Hun plan stond op instorten. De aannemer liet het afweten, de gemeente dreigde af te haken, financiering stond onder druk. Met een leenconstructie en lijntjes naar het ministerie is het project op gang getrokken. Nu is het een sterk voorbeeld dat navolging verdient.”


Drie jaar geleden is de eerste sociale monitor gemaakt. Jouw samenvatting toen:´Overall gaat het goed in Brabant maar het gaat niet overal even goed´. Nu is er een tweede monitor. Wat valt daarin op?


“De eerste monitor kwam aan het begin van het programma. Daarmee hadden we een goed beeld van de beginsituatie. De tweede monitor is preciezer. We weten beter welke wijken en dorpen onder druk staan en waaraan gewerkt moet worden.”

Meer weten over de resultaten van de tweede Monitor? Lees hier het artikel daarover.

We weten beter waaraan gewerkt moet worden


Wat heeft iemand in een kwetsbare wijk in Helmond hieraan?


“Goeie vraag. In drie kwetsbare wijken in Helmond is met veerkrachtdialogen gewerkt. Daarbij bespreken wijkbewoners samen wat er speelt en anders kan. Het opruimen van hun wijk bijvoorbeeld maar ook huisvesting van Oost-Europese werknemers. Tijdens de dialogen werd helder dat hun bezwaar niet met de afkomst van deze werknemers te maken heeft maar met het feit dat hun eigen kinderen geen woning kunnen krijgen omdat die naar deze mensen gaan.”

De veerkrachtvlogger ging kijken hoe de veerkrachtdialoog werkt. Lees hier meer over de vlogger en over de veerkrachtdialoog.

Wat doe je met dit soort informatie?


“We leren dat, om de sociale veerkracht te versterken, we eerst echt met de wijkbewoners in gesprek moeten. Alleen vanuit die betrokkenheid kunnen we met de bewoners werken aan de problemen waar mensen mee kampen, zoals schulden, woningnood of een slechte gezondheid. En moeten opletten dat we met andere provinciale opgaven de tweedeling niet versterken. Een goed voorbeeld hiervan vind ik het windmolenproject langs de A16. Daar profiteren niet alleen de aandeelhouders. Een deel van de winst wordt geïnvesteerd in voorzieningen in de gemeenschap.”

Meer weten over betrokkenheid bij wijkbewoners? Lees het artikel ZET en Zorgbelang en de sociale veerkracht projecten waar zij aan werken.

Wereldwijd wordt nagedacht over een andere manier van economie bedrijven, waarbij niet het verdienen van geld maar het oplossen van maatschappelijke problemen leidend is. Wat is het belang van de betekeniseconomie voor Brabant?


“Het bewustzijn dat we niet door kunnen gaan met de aarde exploiteren, onze omgeving vervuilen en mensen uitbuiten of uitsluiten groeit. Er ontstaan allerlei initiatieven gericht op schone energie, regionale producten, samenwerking en inclusiviteit. Deze bedrijven willen een maatschappelijk probleem oplossen en hebben de belangstelling van de provincie.”


Hoe zie je dat voor je in beleid?


“De provincie heeft een inventarisatie gedaan naar de Brabantse betekeniseconomie. Driekwart van de ondernemers geeft aan dat ze meer impact kunnen realiseren als er meer kapitaal beschikbaar is. Ik onderzoek de mogelijkheden van een Resultatenfonds. Het stelt sociale ondernemers met een vorm van voorinvestering in de gelegenheid om aan te tonen dat zij in staat zijn maatschappelijke impact te realiseren. Bij gebleken succes vullen partijen die door dit resultaat minder kosten maken het fonds weer aan.”

Verderop in dit magazine lees je meer over de

betekeniseconomie in Brabant.

Vorige pagina:

Inhoudsopgave

Volgende artikel:

Stérk.Brabant