Transitie van het landelijke gebied

Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. Het gaat naar verwachting om bijna 4 miljoen m2 . Om verpaupering en criminaliteit te voorkomen krijgen agrarische ondernemers via VABIMPULS ondersteuning en begeleiding bij het zoeken naar een oplossing als zij willen stoppen of al zijn gestopt. Daarbij is veel persoonlijke aandacht voor de ondernemer, maar ook de kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid in de directe omgeving spelen een belangrijke rol bij de transitie van het landelijk gebied.

VABIMPULS voorziet duidelijk in een behoefte

Projectleider Peer Verkuijlen legt de aanpak van VABIMPULS uit: “Een van onze 45 deskundigen gaat in gesprek met de ondernemer en zijn of haar partner en/of gezin. We stimuleren de ondernemer om vrij te dromen over de toekomst. Tegelijkertijd houden we ook een spiegel voor. Wat past bij jullie? Wat kan er en wat niet? Wat past bij de omgeving?

Samen gaan we werken aan een plan dat bij de persoonlijke situatie moet aansluiten en haalbaar moet zijn vanuit sociaal, ruimtelijk en financieel perspectief.”

Kansen in de omgeving

Verkuijlen benadrukt dat de deskundige samen met de ondernemer ook kijkt naar kansen die de omgeving biedt. “Bij welke ontwikkelingen voor recreatie en natuur kan de ondernemer aansluiten? Welk beleid voert de gemeente?

Veel eigenaren zijn niet gewend om zo breed te kijken en daarom zijn onze onafhankelijke deskundigen zo waardevol. Zij verbreden het inzicht, kennen de wegen en kunnen een proces verhelderen en versnellen.”

Verbindingen leggen

Zodra er duidelijkheid is over het toekomstperspectief helpen de deskundigen van VABIMPULS de ondernemer een stap verder.

“Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Dat doen we niet alleen.

Daarvoor leggen we verbindingen: met de overheid, met de omgeving, met omwonenden, met natuurorganisaties, eigenlijk met iedereen die een rol speelt of kan spelen bij de totstandkoming van een toekomstscenario. Die verbindingen en die openheid, zeker ook van de ondernemer, zijn essentieel om het toekomstperspectief te realiseren.”

Beweging op gang brengen

Verkuijlen: “Uiteindelijk zijn we niet alleen maar voor de agrarische ondernemer bezig. Het gaat om het groter geheel: de transitie van het landelijk gebied. Alle verbindingen die wij leggen tussen boeren, gemeenten, provincie en andere partijen brengen een beweging op gang. We werken met zijn allen in een systeemwereld waar veel is geregeld en vastgelegd in nota’s, verordeningen en regelingen. Vraagstukken benaderen vanuit de leefwereld in de praktijk geeft andere inzichten. Dat is belangrijk en goed om te zien dat dit bestuurlijk en ambtelijk ook besproken wordt en ook aan kan zetten tot anders kijken, anders denken en anders handelen.” Lees het volledige interview met Peer Verkuijlen op Brabant.nl/vabimpuls.

Feiten en cijfers

Start regeling: 2017 Einde regeling: december 2023 Toegekende vouchers: >750 (mei 2022) Afgerond: 316 Waarde voucher: 4.300 euro

Twee fasen

1. Een oriëntatiegesprek om de mogelijkheden en kansen te verkennen en deze uit te werken in een globaal plan met een haalbaarheidsanalyse

2. Verdere uitwerking op onderdelen. Deze inzet moet leiden naar de start van de procedure van nieuwe plannen gericht op herbestemming.