Op maat meedenken

Noortje Krol en Nico Miedema namen het succesvolle melkveebedrijf van Noortjes ouders enkele jaren geleden over. Het was – en is – een bedrijf met groeimogelijkheden; lang hebben ze ingezet op schaalvergroting.

Maar naar de toekomst toe wil het ondernemerspaar het bedrijf verbreden en de verbinding tussen boer en burger verbeteren. Miedema: “We willen toe naar een melkveebedrijf dat een toevoeging is voor de omgeving in plaats van een belasting.” VABIMPULS helpt hen om hun plannen scherp op het netvlies van de gemeente te krijgen.

Een nieuw toekomstperspectief

Jan en Maria Derks runnen al bijna veertig jaar hun boerenbedrijf. Varkenspest, MKZ-crisis, veranderende regelgeving: alles passeerde. Toen in 2018 twaalf van hun 58 koeien weg moesten vanwege een te hoge fosfaatuitstoot was de rek eruit. Er bleef te weinig over om van te leven en dit had enorme impact.

De familie Derks sprak eerst met adviseurs van de gemeente en de LTO. “Dat was zinvol, maar vooral heel zakelijk.” De gemeente raadde aan contact te zoeken met VABIMPULS. Derks: “De insteek van VABIMPULS is op de eerste plaats menselijk. Pas daarna komen de cijfers op tafel. VABIMPULS wil echt helpen, en dat doet goed.” Door de betrokkenheid van VABIMPULS werden de gesprekken met de gemeente ook beter. De wethouder en ambtenaren gingen anders naar de situatie kijken.

Kans om iets anders te doen

Hans en Anja Donkers: boeren in hart en nieren. Pioniers ook. 25 jaar geleden al startten ze met een volledig biologisch varkensbedrijf. Een zorgboerderij? Een kinderdagverblijf? Het kwam er allemaal. Nu de tijd om verandering vraagt, laveren ze mee. Vastberaden én flexibel. "Het enige dat hier blijvend is, is de verandering."

VABIMPULS hielp de familie Donkers bij het proces, de nodige voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan en een plan voor de vereiste landschappelijke inpassing.