Creatief en haalbaar

“In het buitengebied spelen veel belangen. Wil je daar iets nieuws beginnen dat kans van slagen heeft, dan móet je creatief zijn. Ik kom zelf uit de recreatieve sector en eigenlijk kun je zeggen: die markt is verzadigd. Dus als een agrarisch ondernemer plannen in die richting heeft, is kritisch zijn troef.

Zowel de ondernemer als de overheid is immers gebaat bij haalbare plannen. Daarom is het belangrijk te achterhalen welke visie de ondernemer op zijn concept, de markt en zijn eigen rol heeft. Hoe hij de relatie met de omgeving ziet. Hoe hij hieraan meerwaarde kan toevoegen. Want juist daar kom je al die belangen tegen. Die kun je als belemmerend ervaren, maar je kunt ze ook benutten. Het is niet ondenkbaar dat ze elkaar met de nodige creativiteit juist versterken.

Ik ken een omschakelende agrarisch ondernemer die camperplaatsen wilde realiseren aan een beek, net buiten zijn perceel. Dat leek onmogelijk, mede door het ontbreken van een cruciaal grondstuk. Ook lagen er vanuit het waterschap plannen voor een ecologische verbindingszone. De ondernemer besloot creatief te zijn: hij benutte zijn kans om de benodigde grond aan te kopen én om mee te werken aan die ecologische zone.

De succesfactor was hier: dialoog. Ondernemer en omgeving zijn met elkaar in gesprek gegaan waardoor verbinding ontstond. Die resulteerde in een haalbaar plan waar alle betrokkenen nu mee uit de voeten kunnen.”

Erik van Nuland, VABIMPULS-deskundige en -specialist

Een persoonlijke aanpak

“De waarde van een persoonlijke aanpak is in onze trajecten onbetaalbaar. Reden: agrarisch ondernemers zíjn hun bedrijf. Als ze stoppen, nemen ze ook een beetje afscheid van zichzelf. Sommige ondernemers – en hun gezinnen, laten we die niet vergeten – doen dit heel gemakkelijk. Anderen hebben daar echt tijd voor nodig. Bijvoorbeeld omdat de boerderij al generaties lang ‘in de familie’ is. Of omdat stoppen meer uit overmacht gebeurt dan uit vrije wil.

Er kunnen allerlei emoties een rol spelen en daar moet ruimte voor zijn. Wij, als VABIMPULS-deskundigen, kunnen ondernemers daarbij richting geven. Alleen al erkennen dat hun toekomst méér is dan een invulling vinden voor hun vrijkomende agrarische bebouwing, is waardevol. Dat maakt echt het verschil.

Natuurlijk zijn planologische mogelijkheden en verwachte rendementen ook belangrijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat het duurzame succes van een transformatieplan hem zit in keuzes waar een ondernemer en zijn gezin oprecht gelukkig van worden.

Als ik een advies-top 3 mag geven voor wie wil stoppen met zijn onderneming:

  1. Neem voldoende tijd en ruimte om een punt achter je agrarische bedrijf te zetten;
  2. Stel jezelf daarna de vraag: ‘waar word ik in mijn dagelijks leven nou echt gelukkig van?’;
  3. Besef dat je die stappen naar de toekomst niet in je eentje hoeft te zetten. VABIMPULS is er om je – in jouw eigen tempo – persoonlijk te begeleiden.”

Wilma Hendriks, VABIMPULS-deskundige

Buiten gebaande paden

“Buiten gebaande paden treden, kenmerkt VABIMPULS. Wij kunnen, door onze volledig onafhankelijke positie, breder kijken dan een ondernemer, een gemeente, de provincie. We dienen geen commerciële belangen maar brengen ideeën en mogelijkheden in een gebied samen.

Dat doen we door met alle partijen te spreken: de ondernemer over zijn toekomstplannen of -dromen, de overheid over huidig en toekomstig beleid. Dat ‘samenbrengen’ doen we ook letterlijk: ik stimuleer ondernemer, gemeente en provincie om met elkaar, aan dezelfde tafel, over de plannen te praten. Er wordt altijd gezegd dat met name die regelgeving ‘knelt’. Mijn ervaring is dat zulke gezamenlijke sessies openingen bieden, met VABIMPULS als katalysator om nieuwe invalshoeken te belichten.

Ik weet ook dat de overheid vaak bang is voor precedentwerking. Maar juist door minder voor de hand liggende trajecten goed te beargumenteren, te zorgen dat er een stevig plan onder ligt, voorkom je discussie. Dat wil niet zeggen dat een traject succesvol is als een idee kan worden uitgevoerd zoals een agrarisch ondernemer dat van tevoren heeft bedacht.

Een casus is wat mij betreft succesvol als in een vroeg stadium helder is waarom een plan wel óf niet kan doorgaan. Want die duidelijkheid biedt hem de kans om voortvarend verder te gaan. Om eventueel andere paden te bewandelen als dat nodig is, op weg naar een haalbaar plan voor de toekomst.”

Adri van de Plas, VABIMPULS-deskundige