Nieuw perspectief voor boer en omgeving

Erik Ronnes, gedeputeerde voor provincie Noord-Brabant met de portefeuille Ruimte en Wonen, draagt de agrarische sector een warm hart toe, maar maakt zich ook zorgen. “De opgave waar we voor staan is groot en wordt steeds complexer. Naast de vele meters leegstaande stallen is daar ook de stikstofproblematiek en zijn er de vraagstukken op het gebied van water en natuur. Daarbinnen moeten we met elkaar een nieuwe ‘swung’ vinden voor het platteland. Met de inzet van VABIMPULS zijn er mooie stappen gemaakt, maar er is nog altijd veel te winnen.”

Luisteren en verbinden

“Ik wil de boeren als dat nodig is een toekomst-perspectief bieden. Dat vraagt veel. Niet alleen van de ondernemer in kwestie, maar ook van alle betrokken overheden. Dit kan lastig zijn. Juist hierin speelt VABIMPULS een belangrijke rol. De deskundigen van VABIMPULS nemen de tijd. Ze schuiven letterlijk aan de keukentafel aan. Ze zijn geen partij, maar luisteren vooral. Ze weten wat ondernemen inhoudt en hoe een overheid werkt. Ze verbinden.”

Mindset moet veranderen

Oplossingen zijn vaak maatwerk. Een groot deel van de situaties waar op het platteland tegen aangelopen wordt, is niet op te lossen binnen de standaard regelgeving. Ronnes: “Het is belangrijk dat die ruimte er ook is. Ik denk dat de nieuwe Omgevingswet daarbij gaat helpen. Onze hele mindset moet veranderen. Ik kom soms wethouders tegen die vooral benadrukken wat er niet kan. Terwijl je samen afwegingen kunt maken en zeggen: ‘Onder deze en deze voorwaarden is dat en dat mogelijk.’ Dan heb je oog voor de mogelijke meerwaarde."

Lees het volledige interview met Erik Ronnes op Brabant.nl/vabimpuls.

Meerwaarde creëren

“Met het samenbrengen van landbouw en natuur is heel veel meerwaarde te creëren. Ik hoop bruggen te bouwen”, aldus Elies Lemkes, gedeputeerde voor provincie Noord-Brabant met de portefeuille Landbouw, Voedsel en Natuur.

Vooruitgang is verduurzaming

“We zitten midden in een tijd van transitie”, aldus Lemkes. “We gaan niet terug, we gaan echt vooruit. De richtingwijzer voor vooruitgang is verduurzaming. Kansrijk toekomstperspectief ligt sowieso in het dichter bij elkaar brengen van landbouw en natuur. Denk aan kringlooplandbouw en aan het dichter bij elkaar brengen van landbouw en samenleving. Dit is bovenal mensenwerk. Dat is precies wat VABIMPULS doet. Dichtbij de boer, persoonlijke gesprekken. Waar sta je? Waar kun je naartoe? Waar wíl je naartoe?“

Toekomstperspectief bieden

“Binnen de gebiedsgerichte aanpak streven we naar extensivering van de landbouw nabij natuurgebieden. De boer is in het landschap enorm nodig. In feite kun je niet aan landschapsontwikkeling doen zonder boeren. Het is mijn ervaring dat boeren ook wel willen. Maar als ondernemende boer moet je er wel aan kunnen verdienen, anders is het niet vol te houden. VABIMPULS speelt hierin een belangrijke rol. Hoe kunnen we samen vanuit een gebiedsgerichte aanpak en door middel van landschapsinclusieve landbouw een boer toekomstperspectief bieden, dusdanig dat ze er ook hun boterham mee kunnen verdienen? Een essentiële voorwaarde.”

Lees het volledige interview met Elies Lemkes op Brabant.nl/vabimpuls