Dynamiek op het Brabantse platteland

Het project VABIMPULS is gericht op het terugdringen en voorkomen van leegstand, het tegengaan van ondermijning, het stimuleren van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied van Brabant.

Met bijna vijf jaar ervaring en meer dan 750 aanvragers, levert het project belangrijke bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de transitie van het buitengebied.

VABIMPULS is vanaf de start in 2017 bij BrabantAdvies ondergebracht. Dit biedt VABIMPULS een onafhankelijke positie. Ook zijn de inzichten uit de praktijk een relevante bron in de onafhankelijke advisering van BrabantAdvies aan het provinciebestuur over leefomgeving, economie en gezondheid. Stimulus voert de voucherregeling uit.

Colofon

Dit magazine en VABIMPULS is ontstaan vanuit het initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies.

Foto's: Marc Bolsius Sanne van der Most Wim Roefs ZLTO Beeldbank Provincie Noord-Brabant