Webinar: 'Samen aansluiten tijdens de eerste etappe'

‘Gemeenten krijgen door de Omgevingswet meer keuzemogelijkheden.’

Maar liefst 325 mensen keken tijdens de eerste etappe van de Tour naar de introductie van de Omgevingsverordening. In het webinar op 16 september gingen presentator Theo Verbruggen, gedeputeerde Erik Ronnes en projectleider Esther Vos in gesprek over de Brabantse Omgevingsverordening. Wat houdt die verordening precies in? Wat is het wel en wat is het niet? Wat betekent die verordening voor de inwoners van Brabant, gemeenten en waterschappen?

Webinar op 16 september 2020, duur: 1 uur.

Tijdens het webinar gaven we niet alleen veel informatie, we stelden ook vragen. Op de vraag ‘wat vind jij belangrijk voor de Omgevingsverordening?’ kregen we snel een duidelijk antwoord. De verordening moet vooral eenvoudig en duidelijk zijn, er moeten minder regels komen en gemeenten moeten de ruimte krijgen. Gedeputeerde Ronnes legde uit dat ‘gemeenten door de Omgevingswet meer keuzemogelijkheden krijgen’, zolang ze eerst een goede visie ontwikkelen. Het druk bezochte webinar was een mooi vertrekpunt om later de diepte in te gaan.

Kennissessie bodem en ondergrond

In diezelfde week werd er nog een kennissessie bodem en ondergrond georganiseerd voor bestuurders. Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel in de regelgeving voor de bodem en ondergrond. Bodemsystemen houden niet op bij de gemeentegrenzen. We zijn samen beheerder van de bodem dus is het essentieel om samen als 1 overheid op te trekken. Onze bodem en het zich daarin bevindende grondwater is belangrijk voor ons allemaal. Denk aan het gebruiken van de bodem voor duurzame energiewinning of -opslag, het opbergen van water, het duurzaam verbouwen van voedsel of het produceren van drinkwater. De Omgevingswet vraagt van overheden om integraal te kijken naar de kansen, maar ook naar de uitdagingen. Want passen al deze functies wel in de ondergrond? En hoe beschermen we de ondergrond, zodat die niet onomkeerbaar beschadigd raakt?

Tijdens de sessie ging gespreksleider Steven Adriaanse, burgemeester van Woensdrecht, in gesprek met dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, gedeputeerden Elies Lemkes-Straver én Peter Smit. Projectmanager ondergrond bij de provincie Noord-Brabant Erik Heskes gaf een inleiding waarin het belang van de bodem werd toegelicht. De deelnemers gingen daarna nog in kleinere groepjes uit elkaar waarin verschillende dilemma’s werden besproken.

Samen aan de slag

De resultaten van deze kennissessie vormden een goede start van de Tour de Brabant. Zo kwamen bestuurders tot de conclusie dat we (vaker) samen aan de slag moeten en dat omgevingsdiensten de plek zijn om de gezamenlijke taken te agenderen. De omgevingsdienst beschikt over de juiste combinatie van kennis, uitvoeringscapaciteit en de beleidsontwikkelingen die we moeten delen met elkaar. Daarnaast is de rol van Omgevingsvisies belangrijk. Het belang van de ondergrond verdient een belangrijke rol in die Omgevingsvisies. Daar moeten we samen over blijven doorpraten, niet alleen tijdens de Tour de Brabant maar juist ook in de toekomst.

Brabantse omgevingsscan

Tot slot haalde een bestuurder de Brabantse omgevingsscan aan als tool om alle opgaven op gemeentelijk- en op wijkniveau in beeld te kunnen brengen. Met dat instrument kan de overheid laten zien welke aspecten spelen in delen van een gemeente, nadat plannen nog verder worden ontwikkeld.

Deel op social media