Voorwoord

'Met onze Tour de Brabant is de basis gelegd.'

Hoewel we nog niet bij de finish zijn, kunnen we al spreken van een succesvolle Tour de Brabant om de omgevingsverordening te laten landen in onze provincie. Het participatietraject rondom de Omgevingswet en de Omgevingsverordening is nu afgerond. We hebben dat onder meer vormgegeven met een drukbezocht webinar en verdiepingssessies waarvoor met name vanuit gemeenten, waterschappen en ook adviesbureaus veel interesse was. En we gaan verder, want op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwerp van de Omgevingsverordening. Na vaststelling van Gedeputeerde Staten start de formele inspraak en uiteindelijk wordt de verordening in het najaar vastgesteld door Provinciale Staten.

Met de Omgevingswet worden 26 oude wetten vertaald en in een nieuw jasje gehesen. Met als doel dat zaken sneller kunnen gaan, doordat regels beter op elkaar zijn afgestemd, door kortere procedures en met meer kansen voor participatie door burgers, zodat zij ook echt meedoen in de goede belangenafweging voor hun directe omgeving. Wonen en werken, reizen, produceren, consumeren en recreëren, eigenlijk alles wat we in Brabant doen vraagt ruimte; en die ruimte is schaars. Daarom is slim en verantwoord gebruik van de ruimte cruciaal. Als provincie geven we mede vorm aan de inrichting van onze leefomgeving en staan we voor de kwaliteit hiervan. Als provincie geven we richting, stimuleren we beweging en maken we mogelijk. Of het nu gaat om een passend aanbod voor de enorme woningbehoefte, vitale en toekomstbestendige werklocaties, levendige dorpen en steden of het tegengaan van leegstaand vastgoed. We gaan voor: de juiste plek, de juiste vorm en het juiste moment. En met een gezonde balans tussen samenleving, economie en natuur. De Omgevingsverordening is geen kwestie van ‘vraag aan de voorkant erin, antwoord aan de achterkant eruit’. We moeten het als maatschappij samen doen en dit gereedschap helpt ons om de kwaliteit van de afwegingen te behouden, maar de snelheid van uitvoering te vergroten. Het zal een hele kluif zijn dat goed te doen, maar mede dankzij het participatietraject, onze de Tour de Brabant, is de basis daarvoor gelegd.

Erik Ronnes Gedeputeerde Ruimte en Wonen

Deel op social media