In gesprek met Taskforce VAB’s

‘Nieuwe voorstellen geven meer beleidsruimte aan gemeenten om met nieuwe woonvormen aan de slag te gaan in het buitengebied.’

De concept Omgevingsverordening werd in november ook besproken in de taskforce VAB’s (vrijkomende agrarische bedrijfslocaties). In dat concept staan een aantal nieuwe ideeën en voorstellen waarin de wethouders van een groot aantal Brabantse gemeenten zich konden herkennen. De voorstellen geven meer beleidsruimte aan gemeenten om met nieuwe woonvormen aan de slag te gaan in het buitengebied. Over dit laatste stelden de wethouders ook veel vragen. Het ging hierbij vooral over omgang van dit soort initiatieven. Welke schaal is nodig om een initiatief rendabel te maken? En wat te doen als een initiatief niet meer kleinschalig is? Ook het samenvoegen en vereenvoudigen van de bestaande rood-voor-groen regelingen viel in goede aarde. Tot slot spraken de deelnemers over het idee voor een bouw-sloop regeling. Diverse bestuurders gaven aan zelf ook al bezig te zijn met de ontwikkeling van een sloopregeling of een sloop-bonusregeling. De wethouders gaven mee dat de uitvoerbaarheid van zo'n regeling belangrijk is.

Over Taksforce VAB’s

De Taskforce VAB’s is een bestuurlijk netwerk waarin wethouders RO van 38 Brabantse gemeenten samen praten over de problematiek van hergebruik en leegstand. Zij komen gemiddeld drie keer per jaar samen om te spreken over thema’s gerelateerd aan het buitengebied, onder leiding van de gedeputeerde Ruimte en Wonen. Op donderdag 19 november 2020 was er een special over de concept Omgevingsverordening, waarbij ook wethouders vanuit andere gemeenten waren uitgenodigd om deel te nemen.

Deel op social media