Onderweg naar de Omgevingswet

Dit online magazine van de provincie Noord-Brabant is een grafische weergave van de resultaten en impressies die zijn opgehaald tijdens de Tour de Brabant. Input die is gegeven door ambtenaren en bestuurders van gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en de provincie. Deze inbreng heeft gezorgd voor een ontwerp Omgevingsverordening, waarmee we de Tour de Brabant afronden en op weg zijn naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.