Colofon

Realisatie

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant

Tekst: Team Omgevingswet provincie Noord-Brabant Foto’s: Marc Bolsius, Peter van Treijen, Merlin Daleman, Melchert Meijer zu Schlochtern, Wim Hollemans, Erik van der Burgt, Wim Roefs en Jan Buys Video: Sense4Media en BBB

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

E-mail: omgevingswet@brabant.nl

’s-Hertogenbosch, maart 2021