De BBB Online Meet-ups:

Juridiseren of Participeren?

‘Bijdragen aan betere omgevingsbesluitvorming in Brabant’

Het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant (BBB) draagt bij aan betere omgevingsbesluitvorming in Brabant, door via onderzoek en ervaringsuitwisseling inzicht te ontwikkelen in de oorzaken en gevolgen van juridisering. In 2019, het eerste jaar van het programma, ging de aandacht vooral uit naar de gevolgen van juridisering. In 2020 is keuze voor participeren of juridiseren in besluitvorming centraal gesteld. Na vier succesvolle ‘online meet-ups’, vond in december de online de slotbijeenkomst over dit thema plaats.

In deze meet-ups is de keuze ‘juridiseren of participeren?’ bewust als een dilemma geformuleerd, omdat burgers, gemeenten en waterschappen, maar ook belangenorganisaties en projectontwikkelaars tijdens het hele proces van omgevingsbesluitvorming voortdurend de keuze voor een van deze handelingsstrategieën moeten maken. De bijsluiter, een resultaat van de gesprekken in de meet-ups, is geschreven om alle betrokkenen bewust te maken van de bijwerkingen van beide handelingsstrategieën, waardoor zij die keuze beter kunnen maken.

Deel op social media