Uit welke onderdelen bestaat gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en je vaak samen gebruikt. Dit kan de trein of bus zijn (‘Direct’), en ook een deelauto of deelfiets. Meerijden met iemand of reizen met een ‘Flex’-concept passen ook binnen gedeelde mobiliteit.

Voor de reiziger is het één inclusief systeem waarin hij/zij de keuze heeft uit verschillende vormen van vervoer om zo zelf zijn/haar reis samen te stellen, passend bij diens reisbehoeften” Dat vraagt dus om verschillende, op elkaar afgestemde vormen van vervoer. Daarin kennen we drie hoofdcategorieën: Samen, Direct en Flex. Met deze toolkit wil de provincie je helpen om te onderzoeken welke mobiliteitsoplossingen er naast Direct zijn. Hieronder lees je meer hierover.

Deze verschillende vormen van vervoer worden op een toegankelijke, begrijpelijke wijze beschikbaar gemaakt voor de reiziger: op fysieke plekken en digitaal:

Mobiliteitshubs zijn de fysieke plekken waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Mobiliteit als Dienst brengt alle voor de reiziger relevante vormen en combinaties van vervoer digitaal samen (bijvoorbeeld in een app), zodat de reiziger er gemakkelijk een keuze in kan maken.

Lees hier meer.

Samen

Vrijwilligersinitiatieven en initiatieven uit de markt (bijvoorbeeld deelsystemen) vormen een belangrijke schakel in de totale mobiliteit. En daarmee de bereikbaarheid van kernen en bedrijventerreinen. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. Wij noemen dit “Samen- initiatieven”.

Direct

Busvervoer met een dienstregeling (concessie) vormt de ruggengraat van het mobiliteitssysteem. Dit bestaat uit: • Hoogwaardige, snelle busverbindingen (dit noemen wij “Direct-lijnen”) • Regulier busvervoer • Buurtbussen

Flex

Flexibele vormen van vervoer brengen je van elke halte naar een Hub waar je kan overstappen op het busvervoer. Of brengt je tegen een hoger tarief rechtstreeks naar een andere halte. Hier liggen ook combinatiekansen met doelgroepenvervoer.