Specificeren (onderzoeks)vraag

Het doorlopen van de volgende stappen bevordert de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. 1. Analyseren bestaande data 2. Probleemstelling 3. (Onderzoeks)vraag

Hieronder lees je meer hierover. De provincie wil je hierbij graag helpen. Lees hier hoe.

1. Analyseren bestaande data

Wat is er al onderzocht op het gebied van gedeelde mobiliteit, wat is er al gepubliceerd? Misschien zijn er al voldoende gegevens bekend of is er alleen op een bepaald onderwerp nog verdieping nodig. De provincie kan inzicht geven in verschillende gegevens zoals: verkeersstromen, gedragsonderzoek of het huidige gebruik van het OV. Ook kun je in gesprek met lokale stakeholders, zoals vrijwiligersorganisaties, de benodigde informatie inwinnen. Deze gegevens geven inzicht in een mogelijk probleem of vervoer schaarste in een wijk of buurt. Het is belangrijk deze feiten in kaart te brengen voor je een onderzoek overweegt of een oplossing zoekt die ook een link heeft met het bestaande OV. Mogelijk dat er ook nog andere data is vanuit de gemeente zelf.

2. Probleemstelling

Wat is de aanleiding van het mogelijke onderzoek: is er een probleem, ligt er een wens of is er sprake van (onveilig) gevoel. Is de situatie in de wijk/buurt/gemeente veranderd of wordt deze anders? Bijvoorbeeld, er komt een nieuwe wijk. Een buslijn vervalt of gaat anders lopen. Of wijkbewoners willen meer de deur uit of willen juist een alternatief voor hun huidige reispatroon. Ze willen bijvoorbeeld de auto wat meer laten staan. Dit leidt tot een hoofdvraag en afbakening van het onderzoek. Is er al een inschatting te maken van bij wie en bij hoeveel inwoners in welk gebied dit speelt? Dit bepaalt de doelgroep.

3. Onderzoeksvraag

Wat is het niveau van het benodigde inzicht en wat is het startpunt? Met andere woorden: is er al een idee voor een bepaalde vervoersoplossing of ligt de vraag nog helemaal open? Dit leidt naar de onderzoeksmethode. Hoe wil je je doelgroep bereiken, welke inspanning mag het kosten? Afhankelijk van de doelgroep en de opdracht kun je het onderzoek uitzetten via eigen kanalen van je gemeente (website, social media), mobiele advertenties, websites en social media partners, lokale kranten, brief aan de doelgroep met oproep om een enquĂȘte in te vullen, telefonisch, op straat mensen aan spreken enzovoort.