Welke (onderzoeks)methode

Welke methode is geschikt voor jouw (onderzoeks)vraag?

Afhankelijk van het doel, doelgroep en hoe groot/klein je je onderzoek wilt opzetten, kun je kiezen uit verschillende methodieken en mogelijkheden. Bij kwantitatief onderzoek voer je bijvoorbeeld een enquête uit onder een grotere groep mensen. Met kwalitatief onderzoek ga je in gesprek met een beperkte groep mensen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn niet per definitie op zichzelf staand. Soms vereist een (onderzoeks)vraag een mix van beide methoden waarbij je wilt weten wat de belevenis is (zijn reizigers ontevreden?) én waarom dat zo is. Een mogelijke combinatie is bijvoorbeeld eerst een vragenlijst uitzetten gevolgd door een focusgroep of interviews om feedback te krijgen op de resultaten uit de vragenlijst. De provincie wil je hierbij graag helpen. Lees hieronder verder.

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is essentieel voor generalisatie, voor beschrijving van een doelgroep. Met getallen die je haalt uit kwantitatief onderzoek kun je het probleem meer objectief beschrijven, testen, segmenteren en voorspellen. Vragen zijn: • Hoe reis je nu van A naar B? • Kun je ook op een andere manier reizen? • Hoe tevreden ben je over het aanbod van vervoer? Kijk hier voor meer voorbeelden voor kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek geeft detail, begrip en motieven van de doelgroep. Daarvoor zijn geen grote aantallen nodig. Dit geeft inzicht in: • Achterliggende redenen die soms onbewust of verborgen zijn • Inzichten in de complexiteit van een fenomeen • Waarom is mijn inwoner (on)tevreden over het vervoer Kijk hier voor meer voorbeelden voor kwalitatief onderzoek.