Kwantitatief onderzoek

Dit type onderzoek is goed schriftelijk of online af te nemen met online-programma’s zoals SurveyMonkey, enquetesmaken, onderzoekstool of formdesk. Soms kan het zinvol en de moeite waard zijn om het ook telefonisch of face-to-face te doen bijvoorbeeld als je op een specifieke locatie wilt bevragen. Je kunt dit ook doen door een enquête op papier te verstrekken, maar dit kost wel meer verwerkingstijd dan wanneer je dit online doet. Hieronder vind je verschillende opties met enkele voorbeelden. Vind je het interessant en wil je hiermee verder, neem dan contact met ons op. Onze gegevens vind je hier.

Polls

Wat

Een poll is een mini-opiniepeiling. Het is een laagdrempelig middel om de betrokkenheid en interesse van inwoners te meten aan de hand van stellingen. Polls laten zien hoe het onderwerp leeft onder de betrokkenen. Misschien sta je voor de keuze om een nieuwe vorm van mobiliteit te ontwikkelen. Met polls kun je een eerste interessepeiling uitvoeren voorafgaand aan een nader onderzoek. Of misschien wil je weten of mensen tevreden zijn over een nieuw ingevoerde deeltaxi of wil je met stellingen de service van een buurtbus achterhalen.

Flitspeiling

Wat

Een flitspeiling is een verkorte versie van een enquête/vragenlijst om in zeer korte tijd iets te weten te komen wat van belang is om bijvoorbeeld tot een beslissing te komen in een gemeenteraad. Je hebt binnen een week zicht op wat inwoners vinden van (het missen van) een bepaalde mobiliteitsvoorziening. Het kan de start zijn van een dieper onderzoek of een evaluatie van een genomen maatregel die je wilt finetunen.

Enquête/vragenlijst

Wat

Een (digitale) vragenlijst met voornamelijk gesloten vragen kan worden verwerkt in een dataverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld Excel of SPSS) waarna er geanalyseerd en gerekend kan worden. De uitkomsten worden meestal door middel van percentages en aantallen gepresenteerd in tabellen of grafieken. Anders dan poll of een flitspeiling kan een representatieve enquete direct de basis zijn om een concreet project te starten.

Hoe en voorbeelden

Polls zijn bij uitstek een goed middel om digitaal af te nemen, bijvoorbeeld via sociale media of via bepaalde websites die de doelgroep bezoekt. Je ziet dit nu al veel gebeuren bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars en nieuwssites. Voorbeelden: - Ik kies alleen voor een ander vervoermiddel dan mijn auto als het echt niet anders kan. - Ik kies voor verschillende typen vervoermiddelen afhankelijk wat voor mij handig is. - Ik kies er bewust voor om me zo weinig mogelijk met de auto te verplaatsen.

Hoe en voorbeelden

Maak een goede inleiding: het moet voor de inwoner duidelijk zijn waarom er naar hun antwoorden en mening wordt gevraagd. Open: iedereen kan meedenken over een nieuwe maatregel of voorziening. Uitzetten via sociale media, gemeentewebsite en lokale nieuwssites. Gericht: kies voor specifieke verspreiding. Bijvoorbeeld bij jongeren kun je gericht uitzetten via sociale mediakanalen. Zo weet je zeker dat alleen de personen voor wie de peiling relevant is, het bericht zien. De vragenlijst moet kort zijn: maximaal tien vragen. Dit houdt de flitspeiling beknopt en overzichtelijk. Neem controlevragen op over geslacht, leeftijd en betrokkenheid bij het onderwerp,zodat je kunt corrigeren voor over- en ondervertegenwoordiging.

Voorbeelden: - Ik ken niemand die mij naar arts, ziekenhuis, apotheek kan rijden. - De bushalte is te ver weg. - Ik kan informatie over vervoer niet vinden.

Hoe en voorbeelden

Gebruik hiervoor een aantal generieke vragen uit de voorbeelden aangevuld met lokale specifieke vragen. Houd rekening met de volgende onderdelen: - Aanleiding van het onderzoek en privacyverklaring - Vragen over het huidig gebruik - Kijk op gedeelde mobiliteit - Vragen over behoefte en wensen toekomstig gebruik - Persoonskenmerken

Stel zo veel mogelijk vragen met antwoordmogelijkheden: Wat is de voornaamste reden dat je deelneemt aan het verkeer? - Studie - Werk - Boodschappen - Familie/vriendenbezoek - Ontspanning - Uitgaan Welke belemmeringen ervaar je nu bij deelname aan het verkeer? - Ik weet niet welke vervoersmogelijkheden er zijn - Ik weet niet hoe ik vervoer moet aanvragen - Ik wil geen beroep doen op familie of bekenden