Hoe kan de provincie je helpen?

Samenvatting

Als de reizigersbehoefte onderzocht is en je weet welk initatief je wilt starten, hoe ga je dan verder?

Er komt namelIjk best veel bij kijken. Je moet met veel zaken rekening houden. Bijvoorbeeld welk voertuig ga je gebruiken? Is daar een vergunning voor nodig en hoe zit het met verzekeren? Zijn er voldoende vrijwilligers? Hieronder vind je een aantal websites waar je meer informatie kunt vinden. Mocht je er zelf niet uitkomen? De provincie wil je hier graag bij helpen.

Waarmee kunnen we helpen?

Wij kunnen ondersteunen bij het opstarten van Samen initiatieven en experimentele (Flex)projecten in de vorm van begeleiding en financiering als een project past binnen de doelstellingen van de visie gedeelde mobiliteit van de provincie. We hebben deze toolkit ontwikkeld om de vraag van je inwoners in kaart te brengen en om je project af te bakenen. We hebben vele voorbeelden van vragenlijsten en onderzoeken. We kunnen data aanleveren van reisbewegingen binnen een gebied, reizigerstype, het gebruik van haltes of favoriete tijdstippen. Zo kunnen we gericht adviseren bij jouw initiatief. En om een beter aanbod van gedeelde mobiliteit te realiseren kan de provincie helpen door inzicht te bieden in de verschillende vervoersoplossingen. Vraag en aanbod kun je hierdoor beter op elkaar afstemmen.

Wanneer komt de provincie in beeld?

We haken het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van een initiatief aan. ‘Een goed begin is het halve werk’ is zeker van toepassing op gedeelde mobiliteit. Als provincie kunnen we een faciliterende, stimulerende of sturende rol innemen. We zoeken kansen om verbindingen te leggen met andere vervoersinitiatieven, beleidsterreinen en overheden. Leg dus je initiatief, hoe pril ook, aan ons voor op: gedeeldemobiliteit@brabant.nl. Wij zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt. Ons team bestaat uit verschillende leden. Lees hier wie waarvoor het eerste aanspreekpunt is.

MaaS

Team MaaS Regio Zuid-Nederland werkt aan de ontwikkeling en opschaling van het MaaS ecosysteem in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Ze stimuleren en faciliteren reizigers om bewezen MaaS-, mobiliteits- en vervoersdiensten optimaal te (kunnen) gebruik. dutchmobilityinnovations.com

Wetten Wet personenvervoer: wetten.overheid.nl Wet gelijke behandeling: wetten.overheid.nl

Registratie van voertuigen Rijksdienst wegverkeer: rdw.nl Onderzoek surveymonkey.com questionpro.com