Hoe ga je aan de slag?

Aan de slag

Nu is het tijd voor de volgende stap. Handen uit de mouwen en starten. Maar hoe begin je hieraan? Weet je wat er leeft binnen je gemeente of in een bepaald dorp of een wijk? Hoe reizen mensen nu? Of wat hebben reizigers nodig om hun dagelijkse reispatroon nog beter in te vullen en welke behoeften en wensen hebben zij? Enkele vragen waar je zo een, twee, drie misschien geen antwoord op hebt. Om goed inzicht te krijgen in de reizigersbehoefte is soms (aanvullend) lokaal onderzoek nodig. Met deze toolkit kun je hier zelf misschien een start mee maken, dit kan ook met hulp van de provincie.

Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Onderstaande stappen geven een goed beeld wat je kan doen om helder te krijgen welke vorm van gedeelde mobiliteit past bij jouw behoefte en wens. Het is wel belangrijk te beseffen dat gedeelde mobiliteit onderdeel uitmaakt van een totaal systeem van vervoersmiddelen. Er komt nog het nodige bij kijken om de wens voor een nieuwe vorm van vervoer om te zetten in een pilot of experiment. Denk bijvoorbeeld aan de manier van betalen, wie er allemaal gebruik van kan maken en hoe de nieuwe vorm van vervoer samenvalt met alles wat er al is. Hierbij kan de provincie je helpen! Neem vooral contact met ons op om samen te kijken hoe we gedeelde mobiliteit bij jouw gemeente verder kunnen brengen. Hier vind je meer informatie.

Stap 1: specificeren (onderzoeks)vraag

Onderzoeken starten met het stellen van de juiste vraag. Op die manier krijg je goede antwoorden die kunnen helpen om tot een oplossing te komen. Klik hier voor hulpmiddelen om je (onderzoeks)vraag te specificeren.

Stap 2: Welke methode is geschikt voor jouw (onderzoeks)vraag?

Niet iedere methode is voor iedere (onderzoeks)vraag geschikt. Afhankelijk van doel, doelgroep en hoe groot/ klein je je onderzoek wilt opzetten, kun je kiezen uit verschillende methodieken en mogelijkheden. Meer weten? Klik hier.

Stap 3: Hoe ga je hiermee verder? Als je alle antwoorden hebt verzameld en je een goed beeld hebt van zowel de behoeften als de huidige en gewenste situatie, kan je aan de slag met mogelijkheden: welke vormen van aanbod zijn er zoal? We hebben een aantal voorbeelden voor je op een rijtje gezet. Klik hier om deze te bekijken. Ook is het belangrijk hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Fysiek hebben we het dan bijvoorbeeld over mobiliteitshubs waar verschillende vervoersvormen kunnen worden aangeboden. Ook wil je dat mensen de vervoersvorm makkelijk kunnen vinden en gebruiken, ook in samenhang met andere vormen van vervoer. Mobiliteit als Dienst kan hiervoor zorgen. Meer informatie hierover vind je hier. Daarnaast lopen al diverse pilots en initiatieven in Noord-Brabant. Voorbeelden zijn hier te vinden in het digizine gedeelde mobiliteit.