INLEIDING


De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 – 2020 heeft een impuls aan het milieuwerkveld externe veiligheid gegeven. Het sloot aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid van het ministerie van IenW en ondersteunde de implementatie van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid. Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) liep eind 2020 ten einde. Vanaf 2015 bood het programma ondersteuning aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten en provincies op het gebied van omgevingsveiligheid. Met het IOV-programma is aan een veilige fysieke leefomgeving gewerkt, in voorbereiding op de Omgevingswet. Tijd voor een terugblik. De provincie Noord-Brabant brengt in dit magazine de behaalde resultaten van regionale activiteiten in beeld, vanuit de IOV deelprogramma’s 3 en 4. We lichten er een aantal mooie projecten uit, laten zien hoe kennis is opgebouwd en gedeeld en hoe we de sterke samenwerking hebben onderhouden. Ook komen diverse personen die bij het IOV-programma betrokken waren aan het woord.

Het IOV-programma is een interbestuurlijk programma op het gebied van externe veiligheid, anticiperend op de Omgevingswet.


De provincie Noord-Brabant kent al jaren een goede samenwerkingsstructuur. In gesprek over deze samenwerking.


In 2017 is een samenwerkingsverband gestart tussen de provincie Noord-Brabant en Avans Hogeschool (studierichting Integrale Veiligheidskunde).


Hoe belangrijk is het netwerk in Brabant? Die vraag stelden we aan 4 bekende personen uit het Brabantse EV-netwerk.


Lees meer over een aantal Brabantse projecten die in de IOV-periode zijn uitgevoerd.


Vanuit Brabant werken we ook mee in diverse landelijke projecten.


De Jaarlijkse Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid is een begrip in Brabant. De organisatie blikt terug op de afgelopen jaren.


In Brabant zijn buiten de Studiedag vele andere bijeenkomsten georganiseerd. Lees er meer over in dit hoofdstuk.


In gesprek met Marlouce Biemans, landelijke coördinator bij provincie Zuid-Holland.


De IOV-periode is afgerond. Hoe nu verder?