Nawoord.

Na vele maanden interviews houden, schrijven, bijschaven en beeldmateriaal uitzoeken hebben we deze Terugblik IOV 2015-2020 naar tevredenheid afgerond. Een terugblik waarin we veel behaalde resultaten van regionale en Brabantbrede projecten en andere activiteiten een plek hebben gegeven. De unieke en hechte samenwerking in Brabant is verwoord en in beeld gebracht. De interviews, de teksten, maar ook al het beeldmateriaal dat voorhanden was geven hier een goed beeld van.

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit magazine. Iedereen die geïnterviewd is. Alle projectleiders die teksten hebben aangeleverd over hun project. Het beeldmateriaal dat vanuit diverse hoeken werd aangedragen. En ook alle andere hulp; van de fotograaf tot aan de ondersteuning bij het vormgeven van dit magazine.

Ook tijdens de volgende fase, de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid, zetten we dit mooie werk in Brabant voort. Omdat het onder de Omgevingswet nóg belangrijker wordt om proactief om te gaan met het thema Omgevingsveiligheid, niet alleen bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook bij andere ontwikkelingen die raken aan Omgevingsveiligheid, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Hiervoor is en blijft een goede samenwerking met alle betrokken partners essentieel. De resultaten van alle activiteiten en projecten die plaatsvinden tijdens deze nieuwe fase zijn wellicht te lezen in een volgend magazine.

Redactie Provincie Noord-Brabant