09 Blik op Brabant vanuit het Rijk.

Dit magazine geeft een beeld van wat er in Brabant de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van externe veiligheid. Maar hoe kijkt men elders in het land tegen Brabant aan? We gingen in gesprek met Marlouce Biemans, landelijke coördinator IOV bij provincie Zuid-Holland.

Marlouce Biemans draait al heel wat jaren mee binnen het werkveld externe veiligheid. Voor de IOV-periode heeft ze bij de DCMR gewerkt als regionaal coördinator programmafinanciering EV, de voorloper van IOV. Naast haar werk bij DCMR hield ze zich ook bezig met duurzaamheid. In 2015 is Marlouce programmacoördinator IOV geworden.

Wat houdt haar functie precies in? Marlouce begint te vertellen: “Ik probeer altijd het inhoudelijke belang voor ogen te houden. Ik behartig de belangen van decentrale overheden, maar daarnaast werk ik ook als een soort tolk van en naar het ministerie van IenW. Ik heb daarin een neutrale middenpositie. Ook werk ik met veel externe leveranciers samen, zoals adviesbureaus. Een deel daarvan stuur ik ook aan.” Haar werk bestaat voor een deel uit secretariswerk. “Ik zorg onder andere voor de opdrachtverlening en dat de eindrapportages de juiste informatie bevatten en volledig zijn. Deelprogramma’s 3 en 4 hebben voor mij een meer inhoudelijke component. Deelprogramma 4 wordt vooral geleid door de provincies; voor deelprogramma 3 ben ik coördinator geweest tot eind 2020. Per 2021 wordt dat deelprogramma overgenomen door de VNG.”

Brabant heeft altijd actief gewerkt aan externe veiligheid

Wat vond ze vooral leuk tijdens de IOV-periode? “Ik vond een aantal projecten van deelprogramma 3 ontzettend leuk. Het scholingsproject bijvoorbeeld. We hebben een flink aantal scholingen voor het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid opgezet en gegeven in heel Nederland, de scholingen voor RO zijn nu (dec. 2020) nog bezig. Dat loopt heel goed. We zijn daarnaast bezig met andere vormen van kennisdeling, zoals films en beslisbomen, zodat mensen straks als het programma is afgerond en de VNG er vanaf 2021 mee verder gaat, concreet dingen in handen hebben waar ze mee verder kunnen. Daarnaast vond ik het jaarlijkse Relevant congres erg leuk, om sessies voor te organiseren. Eigenlijk alles wat met netwerken en congressen te maken heeft gaat me vrij gemakkelijk af.”

Marlouce draait dus al vrij lang mee in de ‘EV-wereld’. Ze heeft dan ook een vrij duidelijk beeld van Brabant: “De EV-expertise in Brabant zit geconcentreerd bij de omgevingsdiensten. Zo lang ik al bij externe veiligheid betrokken ben, heeft Brabant altijd actief gewerkt aan externe veiligheid. Het Brabant Veiliger programma is heel bekend. Ik weet dat de provincie Noord-Brabant samen met de 3 omgevingsdiensten via dat Brabant Veiliger programma veel contact hebben met de gemeenten. Ik denk dat dat ook nodig is, er gebeurt best veel in Noord-Brabant op het gebied van externe veiligheid. Dan heb ik het niet alleen over Moerdijk, maar kijk bijvoorbeeld ook naar het transportgebied in Brabant.”

Marlouce is van mening dat Brabant altijd een van de actievere provincies is geweest. “Er zit best wat verschil tussen de ene en de andere provincie. Ook de grootte van de ambitie op bestuurlijk niveau verschilt. Het programma Brabant Veiliger was een duidelijke uiting daarvan. En dat is tijdens de IOV-periode niet veranderd.”

Als je kijkt naar alle provincies dan onderscheidt Brabant zich wel op een aantal punten. Ze noemt een aantal voorbeelden: “Als je echt iets wil in beleidsvernieuwing op het gebied van externe veiligheid dan kijk je naar een aantal provincies. En Brabant is er daar een van. Brabant stelt ook ieder jaar ook een eigen IOV programma op, net als een aantal andere provincies. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Maar zo actief communiceren naar en met de gemeenten, daarin staat Brabant wel in de top.” Marlouce is blij met de EV-expertise in Nederland. “Het is een kleine club mensen maar ze weten zoveel. En het behoud van die kennis en formatie is echt alle aandacht waard. Veiligheid is een basisbehoefte en ik vind het oprecht belangrijk om daar, ook na IOV, serieus mee door te gaan.”

“Het behoud van de externe veiligheidskennis en de formatie is echt alle aandacht waard.”