"Een jaarlijkse reünie"

07. Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid.

De Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid is al heel wat jaren een terugkerend, en inmiddels bekend, fenomeen in Brabant dat deels vanuit IOV-gelden gefinancierd wordt. Met uitzondering van 2020 natuurlijk, door corona. Ieder jaar werkt de organisatie van deze dag weer hard aan een uitgebreid, variërend en vernieuwd programma. Met workshops, excursies, lezingen. Ieder jaar, steeds weer, voor ieder wat wils.

Wat is het geheim van deze studiedag? Hoe houd je deze dag na 12 jaar vernieuwend? En wat betekent het einde van deze IOV-periode voor de toekomst van deze dag? Die vragen stelden we aan de drijvende krachten van de organisatie de afgelopen jaren: Luuk Stortelder en Janne Cox van de ODZOB en Nanny van Rooij van de provincie Noord-Brabant.

Nanny begint te vertellen: “De Brabantse Studiedag is een soort reünie. We hebben in Brabant een sterk netwerk van verschillende disciplines en een groot deel van dat netwerk komt deze dag bij elkaar. We zoeken ieder jaar een goede locatie uit. Het is een ontspannen dag die voorbij vliegt.” Luuk vult aan: “Collega’s die ik niet zo gauw zie, zie ik op deze dag live en dan is het gemakkelijk om bijvoorbeeld een vervolgafspraak te maken.”

Plenaire trekker

Ieder jaar probeert de organisatie in het plenaire programma een spreker te hebben waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Die vanuit een andere invalshoek de zaal toespreekt. Nanny: “Ik denk daarbij aan de interactieve presentatie van prof. Dr. Margriet Sitskoorn, neuropsycholoog en hoogleraar klinische neuropsycholoog aan de Universiteit van Tilburg, tijdens de Studiedag in 2019. We hadden haar uitgenodigd met het oog op alle veranderingen die gaan plaatsvinden bij het inwerking treden van de Omgevingswet. Zij vertelde hoe je je hersenen kunt trainen om goed met veranderingen om te gaan en deed leuke tests met de zaal.” Luuk noemt de presentatie van Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, in 2018. “Daan Zandbelt adviseert over de ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op de thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Dat jaar stond de Omgevingswet centraal in ons programma en hij wist met zijn presentatie over nationale ruimtelijke vraagstukken ook te vertellen wat dat voor Brabant betekent. Vooral voor de RO’ers in ons netwerk een heel interessant verhaal. En dat zijn belangrijke partners in ons werkveld.”

Wat is je het meest bijgebleven?

Janne en Luuk denken daar precies hetzelfde over. Janne vertelt: “Het meeste is de Studiedag van 2017 bijgebleven, in Eindhoven. Toen hadden we voor het eerst een spreker in het plenaire programma, die zich vlak van tevoren afmeldde wegens ziekte. Dan moet je heel snel een gat in het programma gaan opvullen. Dat is natuurlijk deels overmacht, maar je wilt toch zorgen dat er een ander interessant verhaal wordt verteld. Dat is overigens goed gekomen.”

Wat maakt deze studiedag ieder jaar weer tot een succes?

Nanny: “Het programma is ieder jaar divers en we zorgen voor voldoende deelsessies met voor ieder wat wils; voor de een wat meer RO en voor de ander wat meer diepgang op EV-gebied. Daarnaast zorgen we ieder jaar voor voldoende aanbod om aanwezigen kennis bij te brengen, maar ook sessies die gaan over de toepasbaarheid in de praktijk, bijvoorbeeld door met casussen of andere voorbeelden te werken.”

Luuk vult aan: “Na jaren in het Willem II Stadion in Tilburg te zijn geweest, met vooral workshops, merkten we 3 jaar geleden dat er behoefte was aan meer praktijkvoorbeelden. Hoe kun je dat beter laten zien dan met excursies? In 2018 zijn we daar in Eindhoven mee gestart. Groepen bussen gingen in Zuidoost-Brabant bij bedrijven kijken, bij bedrijventerreinen of kregen een wandeling door een gebied. In 2019 hebben we eenzelfde soort programma gemaakt, ook met excursies, in Den Bosch en omgeving.” Janne: “In 2020 was eigenlijk Midden- en West-Brabant de volgende regio waar de studiedag zou plaatsvinden. Ik hoop dat we in 2021 een fysieke studiedag mogen organiseren in deze regio!”

Veel mogelijkheden

Luuk hoort ieder jaar nog nieuwe dingen op de Studiedag: “Je komt vaak wel iets tegen dat in je eigen regio nog niet of minder speelt. Denk aan de excursie naar de Gasunie in 2019. Gasunie liet zien dat ze van het gas over willen gaan naar waterstof. In Zuidoost-Brabant krijgen wij daar nu inmiddels vragen over. De energietransitie is in de ene regio verder dan in de andere.”

En na 2020?

Wat deze 3 personen betreft gaan de Studiedagen door. Luuk: “Uit de evaluatie blijkt nog steeds dat de aanwezigen deze dag waarderen, en van toegevoegde waarde is om ieders netwerk in stand te houden en kennis en ervaring op te doen en met elkaar te delen.” Nanny: “Zo lang die behoefte er is, stoppen wij niet. En de onderwerpen voor een volgende Studiedag zijn er eigenlijk nu al: denk aan het werken onder de Omgevingswet, de modernisering van het externe veiligheidsbeleid, waarbij het in kaart brengen van de aandachtsgebieden en hoe daar mee om te gaan zeker aan de orde komen. De actuele ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk een plek krijgen.” Janne sluit af: “Het is ieder jaar weer een uitdaging om een programma te vormen dat voor iedereen interessant is: inhoudelijke thema’s, afwisselend met meer bredere milieuthema’s, theorie versus praktijk, etc. Maar het blijft fantastisch werk om deze dag tot in de puntjes te organiseren. Met een fijn organisatieteam en een netwerk waaruit ieder jaar velen op verschillende manieren, een bijdrage leveren aan deze dag. Ik hoop dat de Brabantse Studiedag 2021 fysiek kan plaatsvinden. En zo niet, dan gaan we het digitaal doen. Want ook daarin is steeds meer mogelijk.”

Impressie Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid.