03 Integratie met het onderwijs.

In 2017 is een samenwerkingsverband gestart tussen de provincie Noord-Brabant en Avans Hogeschool (studierichting integrale veiligheidskunde). Met als belangrijkste doel: de integratie van het hogere beroepsonderwijs met het werkveld externe veiligheid bevorderen.

Mischa Haarbrink tijdens de diploma uitreiking, 2020

De provincie Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ingeschakeld om invulling te geven aan een studieblok externe veiligheid voor tweedejaars studenten. De provincie Noord-Brabant en de 2 omgevingsdiensten bereiden een college voor over de taken van de provincie en omgevingsdiensten en over externe veiligheid. Ook bereiden ze samen een concrete casus uit de praktijk voor. Tweedejaars studenten integrale veiligheidskunde werken vervolgens in groepen aan deze casus.

Vanzelfsprekende partner

Mischa Haarbrink, docente aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, vertelt waarom deze samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Avans Hogeschool zo belangrijk is: “De opleiding Integrale Veiligheidskunde van Avans wil een bijdrage leveren aan haar omgeving door studenten op te leiden die de taal van de organisatie spreken. Daar zoekt Avans meer de samenwerking met lokale partners. De provincie Noord-Brabant en de omgevingsdiensten zijn vanzelfsprekende partners geworden waarmee wij graag samenwerken om de studenten de complexe en boeiende wereld van omgevingsveiligheid te laten zien. Een wereld waar de meeste studenten nog niet veel over weten.”

In de praktijk brengen

Mischa vertelt dat studenten kennismaken met dit werkveld in het tweede jaar, op het provinciehuis. “Daar krijgen ze enkele gastcolleges en werken aan een opdracht die ze direct onderdompelen in vele actoren en belangen, die allemaal een rol spelen bij het veilig ontwikkelen van een fictief stadscentrum. De feedback op de ideeën van de studenten van professionals van buiten school, is van grote meerwaarde omdat de studenten dan het geleerde echt in de praktijk brengen. Van presenteren en argumenteren tot het toepassen van feitelijke kennis.”

Onbekendheid omgevingsdienst

Volgens Mischa ligt de grootste meerwaarde op het vlak van samenwerken: “De experts van de provincie en van de omgevingsdiensten laten studenten een stukje van de echte wereld zien. De meerwaarde van de kennislessen wordt zo voor de studenten sprekender. Daarnaast vinden studenten zo hun weg naar stage, afstuderen en een eerste baan waar ze bij aanvang van de studie vaak geen weet van hadden. Steeds meer studenten willen nu stage lopen of afstuderen bij een omgevingsdienst of een andere overheidsorganisatie. En van de andere kant zorgt deze samenwerking er ook voor dat wij als docenten goed bij blijven. Mooie win-win!”

Praktijkvoorbeeld

Yilmaz Boga, werkzaam bij de ODZOB en oud-student aan Avans Hogeschool is zo’n voorbeeld waar Mischa het over heeft. Hij heeft zijn weg naar de omgevingsdienst helemaal gevonden. Yilmaz vertelt:

"Vóór het college externe veiligheid op het provinciehuis had ik nog nooit van een omgevingsdienst gehoord. Ook wist ik nog weinig van bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie. Ik vond het college en het onderwerp externe veiligheid zo interessant dat ik na het college een van de collega’s van de omgevingsdienst heb aangesproken over een mogelijke stage. En zo ben ik bij het team Externe Veiligheid van de ODZOB terecht gekomen. Een erg leerzame en leuke stage. Ik heb veel over nieuwe wetgeving geleerd, hoe je dit interpreteert en hoe je gesprekken voert met gemeenten. Naast mijn stage-opdracht heb ik ook meegeholpen bij de organisatie van de Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid (2018), ook erg leuk om te doen. Ook mijn afstudeeropdracht heb ik bij de ODZOB gedaan, bij de consignatiedienst. Waarom weer de ODZOB? Er heerst een fijne sfeer en er zijn veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Men staat open voor begeleiding en het bijbrengen van kennis bij studenten. In de zomer in 2020 ben ik afgestudeerd. Vanwege de coronamaatregelen was de diploma-uitreiking voor alle studenten Integrale Veiligheidskunde wel bijzonder: via een drive-in diploma uitreiking bij het provinciehuis in Den Bosch.

Na mijn diploma uitreiking ben ik direct gestart als industrieel toezichthouder, bij de ODZOB. En daar heb ik het nog steeds prima naar mijn zin!"

Yilmaz Boga tijdens de diploma uitreiking van Avans Hogeschool, 2020

Bezoek Avansstudenten aan het provinciehuis.