Veranderontmoeting: Proeftuin Goirle

Niels Aten & Marieke Opzeeland


Collega's Niels Aten en Marieke van Opzeeland vertelden tijdens het Festival van de Toekomst over hun persoonlijke ervaringen in de proeftuin Goirle: de gemeente die samen met de provincie als eerste proeftuin van Nederland aan de slag ging met de Omgevingswet. Inspirerende verhalen over als één overheid samenwerken met andere overheden.“Samenwerken met andere overheden betekent dat de processen van die verschillende overheden gesynchroniseerd moeten worden. Leg het op tafel en maak het bespreekbaar. Dat klinkt basaal, in de praktijk is het alleen heel moeilijk. Cruciaal is de wil om er samen uit te komen.”


“Verschillende betrokkenen met elkaar in gesprek laten gaan bleek essentieel. Want wat een wens is voor de één, geeft problemen voor de ander. In de gesprekken kun je een gedeelde beleving creëren.”

“Bestuurlijk akkoord is één, het intern gedragen krijgen is de volgende uitdaging. Investeren in binnen én buitenwereld is cruciaal. Samenwerken betekent vaak dat er consequenties zijn voor wat we vooraf op papier hebben gezet. Intern moeten we leren om in te leveren op ambities ten behoeve van het geheel.

Om te kunnen gaan voor de best mogelijke oplossing voor alle doelen. Zorg ervoor dat je collega’s binnen volcontinu zijn aangehaakt en voelen wat er speelt in een gebied.”


Bekijk de presentatie van
Marieke en Niels