Opening: her-denken voor
een mooie toekomst

Door samen te werken zijn we als Brabant ver gekomen. Gezien de grote maatschappelijke uitdagingen zal samenwerking, misschien wel meer dan ooit, in de toekomst noodzakelijk zijn. Als provincie kunnen we daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Hoe?


Dat kunnen we misschien ook wel leren van het verleden. De wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich door een aansprekende cultuur van verandering en optimisme, met de inzet van vele goede krachten is een nieuwe maatschappij gebouwd. Het verleden als inspiratiebron. Voormalig gedeputeerde Renze Bergsma nam ons mee in het her-denken en nadenken. Hierna volgde een (interactief) panelgesprek over gezamenlijk de schouders zetten onder de opgaven die voor ons liggen.

"Samenwerken = het beste uit elkaar halen. Meer dan ooit zullen we als één organisatie moeten optreden, we zitten middenin grote transities en werken meer dan ooit met veel partijen samen. Dat vraagt van ons als organisatie dat we tijd maken voor kennisdelen, elkaar zien en ervaringen aan elkaar vertellen."


Marcel van Bijnen, algemeen directeur


“We moeten de oplossingen niet zoeken in nieuwe structuren, “De provincie heeft de rol om partijen bijeen te brengen. Ik zie die rol niet alleen als een kans, maar als een taak!”Renze Bergsma, (voormalig) gedeputeerde Bestuur,

Veiligheid en Organisatie

"Probeer het in samenwerking zo concreet mogelijk te maken, leg alles op tafel. Vergeet even voor wie je werkt. Wat is goed voor Brabant? Wat zijn de democratisch vastgestelde belangen die wij dienen? Vanuit de regio denken, dat lukt ons nog niet altijd even goed."


Anne van Kuijk, adviseur Omgevingskwaliteit

"Er zit een stukje samenwerking in ieder van ons. De crux is om erachter te komen wie je voor je hebt en naar boven te halen wat diegene beweegt om samen te werken."

Marlou van Lubeek, managementadviseur