Etalage van samenwerking

Tijdens het Festival van de Toekomst in mei vond je in de hal een bijzondere etalage met mooie voorbeelden van samenwerking, zowel intern als extern. Collega’s plaatsten een voorwerp in de groeiende Etalage van samenwerking, waarvan zij vinden dat het hun verhaal waarin samenwerking de hoofdrol speelt, symboliseert. Een greep uit de etalage:

Herkenbare jas en een gezamenlijk doel


“Met een speciale campagne wilden we alle Brabanders goed informeren over de Provinciale Staten verkiezingen. Initiatiefnemer Griffie, het team Communicatie en het Evenementenbureau waren logische partners voor elkaar. Samen konden we echt iets voor elkaar betekenen en realiseerden we een mooie toer door Brabant. Daarbij zorgde deze jas voor de herkenbaarheid van het organiserend team. Doordat we hetzelfde doel voor ogen hadden, pakte iedereen zijn eigen rol én verantwoordelijkheid. Zo leverden we allemaal de juiste bijdrage in een positieve sfeer. Heel fijn!”


Bregje Lankveld, bestuursadviseur

Eten is verbinding in het kwadraat


“Voordat er een maaltijd op je bord ligt, maken de toeleverancier, boer, verwerker, transporteur, supermarkt en de kok (consument) allerlei keuzes. Ook werken ze direct of indirect samen. Daarnaast biedt eten de mogelijkheid om samen het leven te vieren, de dag door te nemen, te overleggen of gewoon te genieten. Binnen de provincie zijn veel collega’s betrokken bij het thema voedsel. Of het nu gaat om hoe men eten produceert (bodem en water, natuur-inclusief boeren, ruimtelijke ordening), vervoert (verkeer en vervoer), verwerkt (economie), kennis ontwikkelt die daarvoor nodig is (onderzoek en onderwijs) of de culturele betekenis van voedsel (cultuur). In de beweging ‘De Ondergrondse’ komt dit samen. We zetten ons hierbij samen in om vraaggericht voedsel te produceren met behulp van hightech en data én met respect voor bodem en natuur. De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen, enthousiasme en de ruimte (tijd en geld). Zo maken we samen Brabant nog mooier.”


Marcel Webster, projectleider

Erop uit!


“Dit voorwerp staat voor mij symbool voor de goede samenwerking tussen de provincie en waterschap Dommel. Bij de provincie trek ik de laarzen aan als ik voor mijn projecten door de Brabantse natuur struin. Bij het waterschap sta ik met deze laarzen in het natte Beekdal. Zo help ik mee om nieuwe natuur realiseren in en rondom een robuust Beekdal.


De samenwerking binnen de projecten is zeer divers. Ik ontmoet veel creatieve en doortastende collega's die goed werk leveren. Het is een voorrecht om met zo veel bevlogen mensen te mogen samenwerken vanuit een krachtige visie. We vertrouwen elkaar en letten op een prettige manier op elkaar.”


Marnix Verboord, beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling

Gedegen samenwerking


“Dit voorwerp staat symbool voor de manier van samenwerken bij de integrale aanpak Ondermijning en de melding Ongebruikelijke Zaken. In de veiligheidsketen werken we daarvoor samen met partners als politie, belastingdienst, openbaar Ministerie, gemeenten, en diverse opsporingsdiensten.

We weten elkaar snel te vinden, er is een groot onderling vertrouwen, we geven vervolg aan signalen en komen snel in actie. Ik ben er trots op hoe we dit samen invullen.”


Jochem Spoorendonk, beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling

Samen de kar trekken


“Deze caravan is tekenend voor de mooie en succesvolle samenwerking binnen het project de westelijke Langstraat tussen de provincie, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer. In juni 2017 hielden we de eerste inloopbijeenkomsten. We kozen voor een caravan omdat we op locatie gesprekken wilden voeren in een ruimte die ook duidelijk zichtbaar was voor langskomende fietsers en wandelaars. Een auto van Staatsbosbeheer bracht de Brabantse caravan naar de drie locaties. Het leverde een mooi plaatje én een mooie reactie van Staatsbosbeheer op: wij moeten de kar weer trekken terwijl de provincie toekijkt;-)”


Maartje van Moll

Net een goed huwelijk


“Dit voorwerp staat symbool voor de samenwerking op het gebied van de uitvoering van N2000/PAS-maatregelen. Dat betekent dat ik vanuit waterschap De Dommel veel samenwerk met medewerkers van de provincie. Om dat goed te regelen, sloten we een bestuursovereenkomst af.


In de praktijk is de samenwerking zo ver doorgevoerd dat medewerkers van de provincie meewerken in de projecten van het waterschap. Voor de uitvoering van de N2000/PAS hebben we ook (grote) inzet nodig van gemeenten, natuurorganisaties, de ZLTO en grondeigenaren. Om de maatregelen in het gebied ook werkelijk uitgevoerd te krijgen, is samenwerking op alle niveaus hard nodig. Dat vraagt wat van bestuurders, managers tot medewerkers buiten in de gebieden.


In voor- en tegenspoed

Ik vergelijk goede samenwerking graag met een goed huwelijk. Het is belangrijk dat je gelijkwaardig bent en vertrouwen in elkaar hebt, elkaar accepteert zoals je bent, luistert naar elkaar, investeert in elkaar, gezamenlijke doelen hebt en nastreeft en er voor elkaar bent in voor- en tegenspoed. Dat betekent ook mijlpalen vieren, maar ook elkaar helpen als het tegen zit. En… wat ook geldt voor een goed huwelijk: als de eerste verliefdheid en de roze wolk voorbij zijn, energie erin steken en volhouden, want samenwerken is geen middeltje, maar is hard werken. Als dat lukt, ontdek je dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt.”


Sylvia van Gulik