Programma Brabantse Studiedag 2021

In het afwisselende programma dit jaar kwamen uitdagingen op het gebied van omgevingsveiligheid aan bod.

Als eerste was dat stedelijke verdichting. Een aantal bestuurders belichtte hun kijk op dit thema. Vervolgens was er in de ochtend ruimte voor de energietransitie. Als laatste stond cybercrime op het programma. Een risicovol bedrijf uit Brabant vertelde over hu ervaringen met dit thema.

Na het gezamenlijke ochtendprogramma was het 's middags tijd voor de praktijk. Lees meer hier beneden over het programma.

Voor wie

Overheidsmedewerkers van alle disciplines betrokken in de omgevingsveiligheidsketen zijn van harte welkom. Denk aan bijvoorbeeld: milieuadviseurs, ruimtelijke ordenaars, stedenbouwkundigen, medewerkers duurzaamheid, medewerkers rampenbestrijding/ integrale veiligheid, vergunningverleners en toezichthouders. Zowel ambtenaren als bestuurders en raads- en statenleden zijn van harte welkom. Van veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, provincie, GGD, etc.

Programma ochtend

Vanaf 9 uur Ontvangst 9.30 uur Opening en welkom Dagvoorzitter Diantha Wijngaard, OMWB Wethouder Quaars, gemeente Breda 9.45 uur Bestuurlijk driegesprek: stedelijk verdichten 10.15 uur Verdichten is gezond Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving 11.00 uur Pauze 11.20 uur Energietransitie versus omgevingsveiligheid Jaap Oldenziel, Air Liquide 11.40 uur Nieuwe uitdagingen omgevingsveiligheid Videoboodschap burgemeester Moerkerke, gemeente Moerdijk 11.45 uur Safety versus cybercrime René de Vries, (Rijks-)Havenmeester, Havenbedrijf Rotterdam 12.15 uur Cybercrime: ervaringen van een BRZO-bedrijf Theo Olijve, Renewi 12.30 uur Lunch


Rat Verlegh Stadion Breda, locatie van de Studiedag 2021

Middagprogramma

Keuze uit 4 sessies: een van de 3 excursies of een projectencarrousel in het Stadion. De excursies en de projectencarrousel startten om 13.30 uur. Tussen 16 uur en 17 uur was iedereen weer terug in het Stadion in Breda, waar een afsluitende borrel plaatsvond.


Excursie 1: Omgevingsveiligheid en energietransitie in Moerdijk

Per bus rijden we naar het zeehavengebied van Moerdijk. Onderweg volgt meer uitleg over de externe veiligheidsrisico’s in het gebied. We rijden ook naar Shell Moerdijk waar Shell een toelichting geeft op de stappen die zij zetten naar verdere verduurzaming van hun fabrieken en het circulair maken van de chemie. Daarna verder naar de in aanbouw zijnde ASU (zuurstoffabriek) van Air Liquide. Daar krijg je meer uitleg over de werking van de fabriek en op welke energiezuinige wijze deze fabriek gaat draaien. Ook volgt een toelichting op de ‘waterstofbooster’ die eveneens door Air Liquide in Moerdijk wordt gebouwd om het Europese Waterstofnet op druk te houden. Vervolgens met de bus weer terug naar Breda.


Excursie 2: Wandeling ontwikkelingen spoorzone Breda

Deze excursie start met een presentatie in het Stadion over de (historische) externe veiligheidssituatie van (de spoorzone) in Breda. In de presentatie hoor je meer over de theorie rond externe veiligheid, het ontstaan van de Wet Basisnet en hoe deze in de ontwikkeling van de spoorzone Breda zijn verwerkt. Aansluitend ga je met de fiets richting de spoorzone Breda om daar een aantal voorbeelden in de praktijk te zien.


Excursie 3: Ontwikkelingen spoorzone Tilburg

Je vertrekt met de bus richting de spoorzone in Tilburg. Daar hoor je meer over hoe deze spoorzone is ontwikkeld en welke (ruimtelijke en veiligheids-) afwegingen daarbij zijn gemaakt en nog voor de nodige uitdagingen zorgen. Het verhaal gaat verder tijdens een wandeling door het gebied. Na afloop ga je met de bus weer terug naar Breda.


Sessie 4: Projectencarrousel: Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet

Deze sessie vindt plaats in het Stadion zelf. Je wordt bijgepraat over een aantal actuele ontwikkelingen die spelen in Brabant. Denk daarbij aan:

- de voorbereidingen op nieuwe omgevingsveiligheid- en RO-taken (waar staan we en wat moet er nog gebeuren); - waar lopen we tegenaan bij de overgang van RRGS naar REV; - hoe ga je om met de afweging van het groepsrisico en maatregelen binnen aandachtsgebieden (best practices); Ook vertellen we je over de Brabantse aanpak om de veiligheidscultuur bij risicorelevante bedrijven een impuls te geven.


“Een dag vol inspiratie, kennis en ervaringen delen. En om na lange tijd elkaar weer te ontmoeten”