Plenair ochtendprogramma

Opening en welkom

Dagvoorzitter Diantha Wijngaard opende de Studiedag. Daarna heette Daan Quaars, wethouder van de gemeente Breda iedereen welkom in zijn gemeente. Hij gaf aan blij te zijn dat er zoveel verschillende disciplines in de zaal zaten.

Bestuurlijk driegesprek

Onder leiding van de dagvoorzitter werd een bestuurlijk driegesprek gevoerd met wethouder Daan Quaars, gemeente Breda, wethouder Oscar Dusschoten van de gemeente Tilburg en wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal. Met als thema: stedelijk verdichten.

Een uitdaging voor deze drie (spoor)gemeenten. Aan de ene kant is er vraag naar meer woningen bouwen en aan de andere kant wil het Rijk meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Een lastige opgave.

Er wordt steeds vaker en meer gesproken over 'stedelijk verdichten', Wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal gaf aan de voorkeur te geven aan 'stedelijke transformatie', in plaats van 'stedelijk verdichten'. Er worden wel woningen bijgebouwd, maar dit gaat niet ten koste van bijvoorbeeld het groen.

Verdichten is gezond

Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Door de woningbouwopgave te laten landen in het bestaand bebouwd gebied van steden en dorpen kunnen meerdere belangrijke sociale, maatschappelijke en economische doelen gerealiseerd worden. Verdichten vraagt dus om een domeinoverstijgende en gebiedsgerichte aanpak gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven, de energietransitie en de verandering van ons verplaatsingsgedrag. Kortom, in plaats van te sturen op woningaantallen moeten we sturen op het verbeteren van de brede welvaart.

Wouter benadrukte 5 pijlers voor een stabiele samenleving. Dat zijn 'de knoppen' waaraan gedraaid moet worden: - Gezondheid - Kennis - Welzijn - Voedsel - Veiligheid

Bouwen aan een land is een traag proces. Je moet nu beginnen met bouwen aan de 22ste eeuw.

“Ver vooruit kijken maakt het mogelijk om te kijken wat we nu moeten doen, en vooral ook wat we niet moeten doen.”

Energietransitie versus omgevingsveiligheid

Jaap Oldenziel, manager bij Air Liquide, vertelde ons over de nieuwe stappen die Air Liquide gaat zetten, ter ondersteuning van de energietransitie, onder andere door de installatie van ELYgator. ELYgator, die in 2024 operationeel wil zijn, is een van de grootste elektrolyse-installaties ter wereld die waterstof produceert met hernieuwbare elektriciteit. Jaap Oldenziel lichtte in zijn presentatie toe dat dit een baanbrekend project voor Air Liquide is, dat als voorbeeld dient voor de toekomst van waterstof en de uitdagingen en kansen die de energietransitie voor de industrie met zich meebrengt.

Videoboodschap burgemeester gemeente Moerdijk

Burgemeester Moerkerke van de gemeente Moerdijk kon helaas niet aanwezig zijn bij de Studiedag maar hij had een persoonlijke (video)boodschap voor de aanwezigen. Bekijk hier de boodschap terug.

Safety versus cybercrime

René de Vries, (Rijks-)Havenmeester Havenbedrijf Rotterdam

Het aantal cyberaanvallen neemt de laatste jaren steeds meer toe. Veel bedrijven kunnen kwetsbaar zijn voor digitale dreigingen. Zowel overheden als bedrijven moeten zich hier meer bewust van worden. Zeker een thema voor de toekomst, voor zowel ondernemers als overheden. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt met het FERM-programma. René de Vries vertelde meer over dit programma met als doel: het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn van cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden.

“Never waste a 'good' crisis”

Cybercrime: ervaringen van een BRZO-bedrijf

Dit jaar had Renewi te maken met een hack. Binnen het Renewi-netwerk werd geconstateerd dat meerdere machines waren gehackt. Theo Olijve van Renewi vertelde wat er precies is gebeurd en hoe zij daar stap voor stap op hebben gehandeld. Wat doe je als er een dreigbrief binnenkomt waarin staat dat als er niet betaald werd, ze informatie van je op het dark web publiceren? Uiteindelijk is de bedreiging succesvol ingeperkt en verwijderd. Wat leer je hier van? En wat doe je om dit in de toekomst te voorkomen? Een leerzame presentatie!