Vastgoed in beweging

Leegstand kost geld, dat weet een vastgoedbeheerder als geen ander. Een plaatselijke eigenaar wil best meewerken door de huurprijs van een winkelpand te verlagen en landelijke ketens krijgen vaak het verwijt van desinteresse. Nu gemeenten meer inzetten op de ontwikkeling van een kernwinkelgebied, komt er letterlijk beweging in de zaak.

Bij de herontwikkeling van een winkelcentrum zijn vastgoedeigenaren, zeker de 'grote jongens', dikwijls uit beeld. Ze krijgen dan de klacht dat ze niet meedoen of geen interesse tonen omdat ze zelf elders zijn gevestigd en geen sterke betrokkenheid hebben bij de betreffende kern. Een leegstaand winkelpand vullen met een drogist of opticien van een landelijke keten kan voor een vastgoedeigenaar voldoende zijn voor hun winst. Nu onder meer in het kader van Samen Hart voor de Zaak de focus op leegstand verandert in focus op gebiedsontwikkeling, zie je dat ze zich zelf hiervoor aanmelden! Vastgoedeigenaren willen namelijk best helpen met veranderen, maar wel als de omgeving mee verandert. Een belangrijk gegeven, nu voortschrijdend inzicht vraagt dat er ook kan worden geƫxperimenteerd in leegstand. Op plekken buiten de centra is inspiratie te vinden over hoe er opnieuw invulling kan worden gegeven aan vastgoed.

Bekijk de video

Deel op social media