Colofon

In dit project gingen Brabanders aan de slag met de aanpak van winkelleegstand en vernieuwing in wijk-, dorps- en stadscentra. Verspreid over de provincie deden anderhalf jaar lang 4 centrumgebieden mee:Aalst, Boxtel, Loon op Zand en Oudenbosch.In deze ‘praktijken’ gingen de betrokkenen samen met gemeente, inwoners, ondernemers en studenten aan de slag, onder leiding van deskundige procesbegeleiders. Elke praktijk resulteerde in een concreet uitvoeringsplan, dat ook weer aanknopingspunten bood voor andere stads- en dorpscentra in Brabant.

Realisatie

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant gemaakt door: Tappan Communicatie, Delta3, Wim Hollemans Fotografie, Werkplaats De Gruijter en team Samen Hart voor de Zaak.

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch


Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Telefoon team communicatie: (073) 681 23 87


’s-Hertogenbosch, april 2018