Bewoners aan zet

'Samen Hart voor de Zaak leerde dat we het zelf moeten doen'

Wil je als bewoner iets voor elkaar krijgen in je straat? Regel het met je medebewoners! Wie weet er uiteindelijk beter wat daar speelt? Hoe je het beste compromissen kunt sluiten, waardoor de kans op stampei aanzienlijk vermindert. Wie zich goed organiseert, zit bovendien prominent aan tafel bij de gemeente. In Boxtel weten ze daar alles van.

De Stationsstraat in Boxtel bood met steeds meer leegstaande winkelpanden al een desolate aanblik en als klap op de vuurpijl, subsidieerde de gemeente winkeliers die naar het kernwinkelgebied wilden verhuizen. De 'achterblijvers' verkeerden in een rouwproces, schetst Dik Bol. Totdat hij en enkele andere bewoners zich verenigden in de Stichting Toekomst Stationsstraat. Die laat, met steun van de gemeente, momenteel door een landschapsarchitect een herinrichtingsplan ontwikkelen voor de straat. Alle belanghebbenden, zoals Bol ze noemt, mogen daarbij hun zegje doen. Oplossingen worden aangedragen, compromissen gesloten. De eerste schetsen zijn positief ontvangen. Dat ook de provincie Noord-Brabant aanhaakte met het programma Samen Hart voor de Zaak, komt het ontwerp volgens Bol alleen maar ten goede.

Wat bracht de ommekeer?

"Mijn buurman Pieter Theelen, die behalve in Boxtel ook een modecentrum in Roggel heeft, vertelde dezelfde discussie in Roggel te hebben meegemaakt. Daar is een herinrichtingsplan uitgevoerd waar gemeente, bewoners, pandeigenaren en winkeliers dolblij mee zijn. Wij besloten om ook zo'n plan op te stellen. Veel mensen vinden dit eigenlijk een taak van de gemeente. Ik zie dat niet zo, vanwege een gebrek aan kennis bij ambtenaren of betrokkenheid, omdat ze hier zelf niet wonen."

Hoe staat het met de planvorming?

"Nu we het zelf doen in een stichting, komen we erachter dat het tien keer makkelijker gaat. Ons wordt niet verweten dat we die winkelfunctie hebben weggehaald. Wij kennen ook de context beter waarin belanghebbenden praten. Maar we waren toch wel verrast dat er niet zoveel oppositie is tegen de plannen van onze landschapsarchitect. Men voelt zich kennelijk betrokken en gehoord."

Hoe ziet het plan eruit?

"We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd, bijvoorbeeld over functies die we omarmen. Na wat peilingen en discussies ligt het momenteel erg voor de hand om de woonfunctie in plaats van een winkel te laten komen. Tegelijk zijn er een heleboel andere die we wel in beeld willen houden: werkplaatsen, kleinschalige ateliers, kinderopvang. We willen de toekomstige functie niet in beton gieten."

De hele Stationsstraat doet mee?

"Van meet af aan hebben we gezegd dat wij er niet alleen voor de winkeliers zijn, maar ook voor bewoners en pandeigenaren. Dat lukt nooit helemaal, omdat sommige mensen geen interesse hebben of eigenaren niet uit Boxtel komen. Om ze toch te informeren, verspreiden we een nieuwsbrief."

Hoe belangrijk is het om belanghebbenden hierbij te betrekken?

"Doe je dat niet, dan staan de hakken al bij voorbaat in het zand. 'Die lui uit het gemeentehuis komen even vertellen wat goed is voor ons', hoor je dan. Als plannenmaker sta je dan al met 1-0 achter."

Welke specifieke kwaliteiten voegen belanghebbenden toe?

"Kennis, maar ook de manier waarop je compromissen sluit. Want dat zal altijd moeten en vanuit een gemeentehuis is dat een stuk moeilijker. Als de keuzes door de betrokkenen zelf gemaakt worden, zijn ze een stuk beter onderbouwd. Het geeft straks ook minder trammelant bij de realisatie."

Hadden jullie een inspirerend voorbeeld?

"Het burgerinitiatief SPPiLL, de Stichting Promotie en Projecten in Leefbaar Liempde. Geweldig hoe men in dat dorp het heft in eigen hand heeft genomen. Voor ons is het vooral een breekijzer, om bij de gemeente te laten zien wat wij willen. Op het moment dat wij daar naar SPPiLL verwijzen, hoeven we niets meer uit te leggen."

Wat heeft Samen Hart voor de Zaak de Stationsstraat gebracht?

"Het heeft een heleboel mensen ervan overtuigd dat we het niet allemaal door een overheid moeten laten bedenken, maar het zelf moeten doen. Ook zijn we erdoor gewezen op unieke voordelen die onze straat kan uitbaten. Die worden in de plannen opgenomen."

Deel op social media