Provinciale Retailadviescommissie

"Het overaanbod terugdringen en ruimte geven aan vernieuwing, innovatie en transformatie."

De Provinciale Retailadviescommissie is in 2017 ingesteld en in 2020 herbenoemd. De Provinciale Retailadviescommissie bestaat uit deskundigen uit de wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en de juridische wereld. Deze deskundigen beschikken over zeer ruime ervaring op het gebied van de winkelmarkt, koopstromen, bouwen, ontwikkelen, beleggen en investeren, online verkopen en de gevolgen daarvan voor binnensteden en kernwinkelgebieden.

De commissie beoordeelt niet alleen gevorderde winkelplannen op hun meerwaarde maar onderscheidt zich vooral door gemeenten al in een vroegtijdig stadium te adviseren bij hun centrumplannen. Het doel is uiteindelijk de Brabantse detailhandelsstructuur te versterken door enerzijds het overaanbod terug te dringen en anderzijds ruimte te geven aan vernieuwing, innovatie en transformatie. De feitelijke afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen in de detailhandel is overigens de verantwoordelijkheid van de regio’s waarvoor de regionale detailhandelsvisies het uitgangspunt vormen. De afgelopen periode adviseerde de commissie over de Brabantse centra van onder andere Loon op Zand, Uden, Bladel, Gilze Rijen, Oosterhout, Deurne, Baarle-Nassau en Meijerijstad. Tijdens het werkbezoek zullen Ingrid Janssen en Harry Kroot namens de commissie deelnemen.