Feiten en cijfers Brabantse retail

Op 8 juli aanstaande publiceren wij de nieuwe cijfers over de Brabantse retail op onze website.

Wij geven hier een preview van de cijfers over de periode tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen in de Brabantse retail vóór de coronacrisis, en de daarmee samenhangende (gedeeltelijke) sluiting van horeca, cultuur en detailhandel in de periode maart-mei 2020. Daarom gelden deze cijfers als een nulmeting van de situatie voor de crisis.

2019: hoogste aantal winkelsluitingen in 15 jaar

In 2019 bedroeg het aantal winkelsluitingen in Noord-Brabant 394. Dit is het hoogste aantal in een periode van 15 jaar. De niet-detailhandel (horeca, diensten aan consumenten) nam vorig jaar 186 retailpanden meer in gebruik. De totale retailvoorraad bleef nagenoeg gelijk. De transformatie van winkelpanden naar woningen vond vooral plaats in de periode 2014-2018.

Tabel 1 Ontwikkeling retailvoorraad Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal panden)

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hadden tot gevolg dat het aantal leegstaande panden weer toename met 9%, na een periode van afname sinds 2015. De leegstand lag zelfs weer 2% hoger dan 5 jaar geleden, het moment waarop werd gestart met de regionale detailhandelsafspraken.

Hoogste leegstandspercentage in de tien middelgrote steden, sterke groei leegstand in de vier grootste steden

In de tien middelgrote Brabantse steden was in 2019 het aandeel leegstaande panden in de totale retailvoorraad met 11% ruim twee keer hoger dan het beoogde niveau. De leegstand in de vier grootste steden (Eindhoven, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch) is in 2019 sterk gegroeid (17% groei van leegstaande panden in het afgelopen jaar).

Figuur 1 Ontwikkeling leegstand per type stad 2014-2019

Detailhandel: overal afname van winkels

De trend van een afname van het aantal winkels dat in gebruik is, zet door en vindt in heel Brabant plaats, onafhankelijk van het type stad. In het afgelopen jaar bedraagt deze 3% en is sprake van een versnelling in het aantal winkelsluitingen. Deze treft de branches Mode & Luxe en Vrije tijd het meest.

Figuur 2 Ontwikkeling detailhandel per branche 2014-2019

Het aantal supermarkten daalde in het afgelopen jaar voor het eerst.

Niet-detailhandel: meeste groei panden in gebruik in vier grootste steden

De vraag van de niet-detailhandel naar retailpanden lijkt te stagneren. In 2019 was dit het meest zichtbaar in de tien middelgrote steden. De groei in de niet-detailhandel zat in de afgelopen 5 jaar vooral in de vier grootste steden (12%), specifiek in de branches Ambacht en horeca.

Figuur 3 Ontwikkeling niet-detailhandel per type stad 2014-2019