Erik Ronnes

Ik heb vijf jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer achter mij liggen. Ik was zeker niet uitgekeken op het werk in Den Haag maar de kans om voor Brabant, zeker op het gebied van met name Wonen, Ruimte en Stikstof stappen te kunnen zetten, heb ik met beide handen aangegrepen.

De thema's Wonen en Ruimte behoorden ook tot mijn portefeuille als kamerlid en ik zie er naar uit de komende drie jaar als gedeputeerde mijn kennis en ervaringen te koppelen aan goede ideeën en ontwikkelingen in Brabant. Vooral op het gebied van wonen wachten ons uitdagingen om te bouwen naar de behoefte van de korte maar ook lange termijn. Ik wil daarbij alle kansen benutten om opgaven zoals leefbaarheid, leegstand en duurzaamheid daaraan te koppelen. Dit werkbezoek zal ongetwijfeld inspiratie en hopelijk ook nieuwe ideeën daaromtrent opleveren.