Grote hoeveelheid data toegankelijk door dashboards

ICT (Dashboards), De collega's in het programma Dienstverlening ICT voeren regie op onze ICT-infrastructuur. Ze zorgen ervoor dat we digitaal goed kunnen samenwerken. En ze helpen de collega's in beleidsprogramma's om data en GEO-informatie goed in te zetten voor hun dagelijks werk. Een mooi voorbeeld daarvan is de inzet vanuit ICT bij de ontwikkeling van ‘dashboards'.

Martijn de Kievit, projectleider indicatoren mobiliteitsinformatie, vertelt ons er graag meer over. Martijn: “Dashboards zijn een handige manier om informatie aan beleidsmedewerkers van o.a. provincie en gemeenten te verstrekken aan de hand van de groeiende hoeveelheid data. Op veel plekken -ook binnen mijn vakgebied- zijn goed ontsloten data onmisbaar om het werk goed te kunnen doen".

Dashboard mobiliteit

Zo ontwikkelde de provincie bijvoorbeeld de Staat van Mobiliteit Brabant: een dashboard om de grote hoeveelheid data op het gebied van mobiliteit toegankelijk te maken en inzicht te creëren in hoe het met de mobiliteit gesteld is in Brabant. Waar zitten de knelpunten op gebied van verkeersveiligheid en doorstroming? Hoe verplaatst de Brabander zich? En waarom? Dit inzicht delen we samen (gemeenten, provincie, rijk) zodat we in de opgaven in Brabant steeds hetzelfde uitgangspunt hebben. We maken gebruik van beschikbare bronnen van de provincie, van data die partners beschikbaar stellen en van andere partijen zoals CBS.” De Staat van Mobiliteit Brabant wordt jaarlijks geactualiseerd en vormt een goede basis voor monitoring en evaluatie van ons beleid.

”Een dashboard als De Staat van Mobiliteit Brabant is een waardevolle informatiebron voor iedereen met interesse in de ontwikkeling van de mobiliteit in Brabant.”

Doorontwikkeling

Martijn: “Daarnaast werken we voor verschillende programma’s onderdelen uit (waaronder verkeersveiligheid, OV en verkeersgegevens). De verschillende dashboards maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde databronnen maar hebben andere doorsneden of perspectieven op deze data. Voor mobiliteit werken we op dit moment aan 1 toegangsportaal waarin verschillende dashboards een plek krijgen zodat verschillende gebruikers op maat gesneden dashboards aangeboden krijgen."

Op het gebied van sturingsinformatie is ook een dashboard in ontwikkeling. Daarnaast werken de collega's van SIA en Dienstverlening ICT samen met het CIO office aan een datalab.

Miranda Driessen (adviseur dataplatform in het team geo en data van ICT) vertelt enthousiast over het dataplatform: "Het dataplatform is dé plek waarop wij data verzamelen. Daar wordt data veilig en centraal opgeslagen. Met interne dashboards en het dataportaal voor externen is data voor iedereen met de juiste autorisaties beschikbaar. Maar door de juiste beveiligingsmaatregelen komt gevoelige informatie nooit op straat te liggen. Een mooie basis voor datagedreven werken. Met deze data kunnen we veel vragen beantwoorden, maar ook opvallende patronen ontdekken. Het is echt een waardevolle informatiebron voor partijen binnen én buiten de provincie!"