Een mooie kijk op het grotere geheel

OBM (Staat van Brabant), De Staat van Brabant laat zien hoe Noord-Brabant ervoor staat op het gebied van de vijf maatschappelijke opgaven van de Omgevingsvisie. In een mooie en overzichtelijke vormgeving kun je feiten en cijfers vinden over Gezonde & Veilige Leefomgeving, Energietransitie, Klimaatproof, Duurzame verstedelijking, vitaal platteland en mobiliteit (slimme netwerkstad) en Duurzame en concurrerende economie. Maureen van Beers, adviseur in het team Strategie en Kennis, heeft hier samen met het projectteam – met daarin ook collega’s vanuit de CIO-office en ICT - hard aan gewerkt.

Ieder programma binnen de provincie draagt bij aan een of meerdere maatschappelijke opgaven. Maar hoe staan we er nu eigenlijk voor als het gaat over de opgaven? Om deze monitor in- en overzichtelijk te houden, maken we gebruik van een zorgvuldig geselecteerde set van indicatoren die we zoveel mogelijk uitzetten in de tijd. “We wilden daarbij zo goed mogelijk aansluiten op landelijke monitors met regionaal cijfermateriaal waarvoor al draagvlak is. Dat is ook gelukt, we hebben bijvoorbeeld veel gegevens uit de Regionale Monitor Brede Welvaart 2020 van het CBS gebruikt. Maar er waren ook onderwerpen waar het moeilijker was om data te vinden (bijvoorbeeld over Water en Klimaat). Daar hebben we intensief samengewerkt met de collega's van het programma om aan geschikte informatie te komen.”

Het blijft echter een monitor op hoofdlijnen - in de wetenschap dat er per opgave en thema meer cijfers beschikbaar zijn. Het gaat vooral om het schetsen van een beeld, een richting. Doel van de Staat van Brabant is het gesprek te faciliteren: niet alleen binnen onze organisatie, maar ook tussen overheden en met partners, bedrijfsleven en de samenleving, die werken aan dezelfde opgaven. Op basis van de eerste inzichten uit de Staat van Brabant kunnen beleidspartners vervolgens zelf op bepaalde thema’s of onderdelen nadere analyses of duidingen (laten) ontwikkelen.

Fotografie: Marc-Bolsius

Boven: Maureen van Beers en Simone Daniels Onder (van links naar rechts): Bram Loeffen, Natasja Wijnen, Marcel Thaens

Naast feiten en cijfers, kun je ook in tekst lezen over hoe Noord-Brabant ervoor staat. Geen ingewikkelde analyses of vaktaal, maar teksten die voor iedereen toegankelijk zijn en beschrijven wat de cijfers laten zien, maar geen oordelen of kwalificaties bevatten. Maureen: “Het is ook een heel geschikt document voor nieuwe collega's, om de provincie en de opgaven die er spelen te leren kennen. Ik heb zelf ook nog het nodige bijgeleerd over bepaalde onderwerpen tijdens dit proces!”

Het is de bedoeling dat er ieder jaar een geactualiseerde versie van de Staat van Brabant verschijnt. “Het is eigenlijk de opmaat voor de Perspectiefnota, op basis waarvan nieuw beleid wordt voorgesteld en wat uiteindelijk in de begroting wordt bekrachtigd. Doordat de basis van de Staat van Brabant er nu is, kunnen we dit volgend jaar weer gemakkelijker actualiseren. Maar we willen hem dan ook uitbreiden. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als we in volgende edities de data ook uit kunnen splitsen op gemeenteniveau, zodat we een doorvertaling kunnen maken naar het niveau van de vier Brabantse regio’s. Terwijl we daarmee aan de slag gaan, staan er ook kennissessies gepland voor het najaar. Om zo nog meer mensen aan te laten haken”, vertelt Maureen.

Maureen is trots op het resultaat en op het projectteam. “Het was niet altijd even makkelijk, maar het is ons wel gelukt. Het beeld dat we voor ogen hadden om te laten zien wat je met data kunt doen, is gerealiseerd en wordt ook goed ontvangen in de organisatie. Het geeft toch meer beeld aan waar we met z'n allen mee bezig zijn, het geeft kleur aan je werk en een mooie kijk op het grotere geheel!”

image