Staat van Brabant

Editie 2022

Cijfermatige foto van de stand van zaken van vijf maatschappelijke opgaven in Noord-Brabant. Deze foto maken we periodiek waardoor er een meerjarig beeld ontstaat van de ontwikkeling van deze vijf opgaven. Als handreiking voor het gesprek binnen en tussen overheden en met partners, bedrijfsleven en de samenleving - voor de ontwikkeling van beleid en invulling van de uitvoering. Op basis van de eerste inzichten uit de Staat van Brabant kunnen beleidspartners vervolgens zelf op bepaalde thema’s of onderdelen nadere analyses of duidingen (laten) ontwikkelen. NIEUW - koppeling naar databank (en dashboards) Staat van Brabant