Wonen,

Werken &

Leefomgeving

Voor welke opgave staat jouw programma?

Om de kwaliteit van Brabant door te geven aan volgende generaties, moeten we permanent zorgdragen en keuzes maken voor ons mooie en krachtige Brabant. We wonen, werken en recreëren er als het ware op een postzegel. Dat kan alleen als we met elkaar zorgen voor een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Wij werken continu aan de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving via een zorgvuldige belangenafweging, in een boeiend samenspel met de belanghebbenden. Met de omgevingswet ontwikkelen we een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. De grote opgaven binnen dit programma zijn de forse woningbouwopgave, het zorgen voor vitale werklocaties, en het tegengaan van leegstand van vastgoed. Wij dragen daaraan bij door ons te richten op het verbeteren van de omgevingskwaliteit, het realiseren van gebiedstransformaties, het vraaggericht invullen van de woningopgave en het realiseren van toekomstbestendige werklocaties.

Rick van den Berg


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

  • Actualisatie van de Interim Omgevingsverordening nav de besluiten rondom de transitie van de landbouw. Parralel hieraan werken we aan de definitieve Omgevingsverordening onder de Omgevingswet via het participatietraject onder de naam ‘Tour de Brabant’. Deze gaat komend jaar in procedure.
  • We hebben mooie investeringen gedaan op campussen onder andere in de Automotive Campus en de Brainport innovatiecampus is geopend.
  • We houden de woningbouw productie hoog maar gaan de komende tijd nog een tandje bijzetten. Vanuit het actieprogramma alternatieve woonvormen en zelfbouw hebben we tijdens de Brabantse Week van het Wonen in november extra aandacht gevraagd voor nieuwe woonvormen die inspelen op veranderende woonwensen in de samenleving.
  • Daarnaast is afgelopen jaar het aantal ingediende ruimtelijke plannen ongekend hoog. Complimenten aan onze Planbegeleiders voor het verzette werk.
  • We hebben belangrijke stappen gezet op de transformatie projecten. Zowel binnenstedelijk in bijvoorbeeld Eindhoven en Breda en in het landelijk gebied via de pilots Zundert en Elsendop

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben trots op onze integrerende producten; de omgevingsvisie, de omgevingsverordening maar vooral ook hoe we er uitvoering aan geven via de programmalijnen waardoor we elke dag de kwaliteit van de leefomgeving een stukje verbeteren. Ik ben trots op de bevlogen collega’s op het fysiek ruimtelijk domein, trots op de manier van samenwerken, trots op de manier van verbinden van collega’s en de buitenwereld en trots op de resultaten die we hebben bereikt ondanks de coronacrisis.

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma