Innovatie

Voor welke opgave staat jouw programma?

Als organisatie werken we in een omgeving en tijd waar we te maken hebben met steeds complexere vraagstukken. De komende jaren zal vanuit het aanjaagprogramma extra ondersteuning geboden worden zodat de medewerkers zo optimaal om kunnen gaan met deze complexiteit. Hoe kun je op innovatieve wijze samenwerken met belangrijke stakeholders? Hoe kom je van goede ideeën tot daadwerkelijke vernieuwing en resultaat? Hoe lever je vernieuwing op binnen een complexe organisatie of een netwerk van organisaties? Door hands-on met elkaar aan de slag te gaan met praktische voorbeelden zullen de medewerkers meegenomen worden om deze vaardigheden eigen te maken. Het aanjaagprogramma brengt kennis over innovatie en vernieuwing, levert praktische ondersteuning binnen de bestaande programma’s en legt verbinding binnen de organisatie. Tot slot en niet het meest onbelangrijk, zal het aanjaagprogramma er voor zorgen dat men leert hoe leuk vernieuwen kan zijn door dit samen actief op te pakken

Marcel Broumels


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Het afgelopen jaar hebben we de kwartiermakersfase van het aanjaagprogramma Innovatie afgerond. De directie heeft met elkaar een goed beeld kunnen vormen hoe wij met elkaar aan de slag kunnen met vernieuwing. Er is een vacature opgesteld en een programmamanager aangenomen die het aanjaagprogramma vorm gaat geven. De laatste maanden van het jaar is er in samenspraak met een grote diverse groep medewerkers, vanuit alle lagen van de organisatie, gesproken hoe het innovatie aanjaagprogramma het beste vormgegeven kan worden zodat begin 2021 een start gemaakt kan worden met het nieuwe aanjaagprogramma. Het is mooi hoe dit programma met elkaar is vormgegeven.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben er natuurlijk trots op dat ik bij de provincie ben aangenomen en de mogelijkheid heb gekregen om de provincie te helpen met het vernieuwingsvraagstuk. Ik kijk er enorm naar uit om met jullie samen te vernieuwen. Ik zie namelijk heel veel collega’s die enthousiast aan de slag willen en vooral op zoek zijn naar handvatten om te starten. Dat maakt mij als vernieuwer in hart en nieren ook trots om onderdeel te mogen zijn van zo’n organisatie!


Aanjaagprogramma