SmartwayZ.NL

Voor welke opgave staat jouw programma?

Zuid-Nederland is slim en innovatief. Onze regio trekt steeds meer mensen en bedrijven aan. De druk op het mobiliteitssysteem neemt hierdoor fors toe. Het is tijd voor actie. Samen houden we Zuid-Nederland bereikbaar! Op de eerste plaats met slimme mobiliteitsoplossingen en waar nodig pakken we de infrastructuur aan. We onderzoeken, faciliteren, innoveren en implementeren. Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL omvat verschillende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Deze liggen op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant. De aanpak varieert van smart mobility-oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Alles om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren.

Gert-Jan Koolen


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

In 2020 afspraken gemaakt met Rijk en Brainportregio over de verstedelijking en mobiliteit richting 2040. Een enorme opgave van extra 62.000 woningen en 72.000 arbeidsplaatsen en dito mobiliteitsopgave. Een eensgezinde regio kiest voor zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en een mobiliteitstransitie naar meer fiets, OV en slimme oplossingen. Een vliegwiel kan de Brainportlijn zijn: zelfrijdend OV die de Brainportcampussen verbindt met elkaar, een propositie voor het Nationaal Groeifonds. De Krachtenbundeling Smart Mobility: uitvoeringsagenda slimme mobiliteit van Brabant, Limburg, BrabantStad, SmartwayZ.NL Rijk, kennis- en onderwijs en markt. Het eerste landsdeel dat dit zo organiseert. Ca 100 miljoen aan budget, waarvan 29 miljoen van Brabant. Een netwerkorganisatie van ca 150 personen die uitvoeren. Provincie is penvoerder, betrokken als wegbeheerder en jaagt innovatie aan. Denk aan 'slim sturen': wegbeheerders delen kennis met navigatieapps zoals Flitsmeister en Waze om veilig en snel naar drukke plekken te reizen zoals Breda centrum en Outlet Roermond.

Waarop ben je het meest trots?

Enorm trots dat in het programma SmartwayZ.NL, waar het draait om netwerken en samen met veel partners realiseren, ook afgelopen jaar ontzettend veel vooruitgang en resultaten zijn geboekt. Ondanks alle beperkingen als gevolg van de Corona maatregelen. We zijn een nieuwe uitvoeringsorganisatie Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland (digitaal) gestart en hebben ook vrijwel geheel online de discussie over de toekomst van de Brainportregio gevoerd en elkaar diep in de digitale ogen aangekeken. Trots dat iedereen het vol houdt, de moed er in houdt en elkaar probeert te helpen en te inspireren!

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

RICHTING GEVEN & BEWEGING STIMULEREN


Ontwikkelprogramma