Stuurinformatie

& Administratie

Voor welke opgave staat jouw programma?

Vanuit mijn programma zorgen we ervoor dat:

  • de bedrijfsadministraties goed zijn ingericht
  • de provincie over een duurzaam en toegankelijk archief beschikt binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving
  • de stuur- en verantwoordingsinformatie laagdrempelig beschikbaar is
  • de applicatie SAP optimaal beheerd en benut word

Eelke Blonk


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

Het was ‘one hell of a ride’, maar het is ons gelukt om in de begroting van 2021 het benodigde ontwikkelbudget voor Bedrijfsvoering 2023 te realiseren. Iets dat uiteindelijk de hele organisatie ten goede komt.

Waarop ben je het meest trots?

Het meest trots ben ik op de mensen die in mijn programma werken. De manier waarop ze mij welkom hebben geheten als programmamanager was hartverwarmend. En de wijze waarop we samen de schouders onder deze opgave hebben gezet, maakt dat we na de samenvoeging van de diverse teams/projecten voor mijn gevoel nu één programma (aan het worden) zijn.

RICHTING GEVEN, BEWEGING STIMULEREN, MOGELIJK MAKEN


Concernprogramma