Innovatieve

Samenwerking

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het programma Innovatieve Samenwerking werkt vernieuwend samen aan twee integrale thema’s, namelijk Gezondheid en Samenleving. Bij Samenleving is de opgave dat dit van een eigenstandig beleidsonderdeel gaat naar een integraal onderdeel van alle programma’s. Het gaat dan om hoe ieder programma werkt aan de maatschappelijke opgave leefbaarheid en dus aan een hoge kwaliteit van leven voor alle Brabanders. Gezondheid is een beleidsonderwerp waaraan veel programma’s werken, maar er mist nog een duidelijke rolneming en richting van de provincie op het gebied van gezondheid. Daarom werken we aan een samenbindend en agenderend beleidskader met de ambitie om in 2030 er drie gezonde levensjaren bij te krijgen voor iedere Brabander

Marie-Louise van Mook


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat over 2020

In 2020 zijn we goed van start gegaan met een overkoepelend beeld te krijgen op het gebied van gezondheid. Het is een complex veld met veel actoren en factoren. Met de startnotitie Gezondheid hebben we nu de eerste contouren richting het beleidskader geschetst. In 2020 hebben we gezocht naar een manier waarop we samenleving onderdeel uit kunnen laten maken van alle programma’s. Eerste mooie resultaten hiervan zijn de Statenmededeling hierover en het besluit van GS om te gaan voor een tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund. Een integraal financieringsinstrument waarbij we vanuit verschillende programma’s en verschillende financieringspartners werken aan brede welvaart voor alle Brabanders.

Waarop ben je het meest trots?

De enorme flexibiliteit, hulpvaardigheid en slagvaardigheid van de integrale teams die hier aan werken. Het gaat om complexe vraagstukken waar we samen met partners van binnen en buiten aan het zoeken zijn en dus ook soms tegen hobbels aanlopen en weer oplossen. En dit allemaal tijdens de digitale coronatijd. We laten zo samen onze bevlogenheid voor de opgaven van Brabant zien!


Aanjaagprogramma