Programma's

Innovatieve Samenwerking

Kwaliteit Openbaar Bestuur

Slimme & Groene Mobiliteit

Milieu & Energie

Multimodale Bereikbaarheid

SmartwayZ.NL

Economie, Kennis & Talentontwikkeling

Wonen, Werken & Leefomgeving

Landbouw & Voedsel

Cultuur, Sport & Erfgoed

Aanpak Stikstof

Water & Bodem

Slimme Financiering & Participaties

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Infrastructurele Projecten

Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf

Ondersteuning Bestuur & Management

Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering

Dienstverlening ICT

Facilitaire Dienstverlening

Stuurinformatie & Administratie

Concerncontrol & Auditing

Colofon

REDACTIE

Kim van Ingen

VORMGEVING

Erika van Pinxteren