Ondersteuning

Bestuur &

Management

Voor welke opgave staat jouw programma?

Het programma OBM kent geen inhoudelijk thema maar wij zorgen ervoor dat ons bestuur en directie integraal en op een kwalitatief hoog niveau worden ondersteund. Dat varieert van een strak agendabeheer door secretaresses, de scherpe advisering door bestuursadviseurs, woordvoerders, BO-, DT-, en GS-secretarissen en de concernstrategen en de impactvolle inzet van externe betrekkingen met branding, evenementen en public affairs. Samen met de collega’s in alle beleidsprogramma’s dragen wij er aan bij dat het college van GS en de directie de juiste besluiten kunnen nemen en hun rol voor Brabant goed kunnen vervullen.

Catelijne Thomassen


PROGRAMMA MANAGER

Belangrijk resultaat 2020

Als directe ondersteuning voor het college van GS hebben we een roerig jaar achter de rug. Een coalitie die viel, het vertrek van een ingewerkt college en nieuwe onderhandelingen onder het oog van heel Nederland. De teams van OBM met loyale en professionele collega’s hebben ervoor gezorgd dat het vorige college netjes af kon ronden en het nieuwe college met vijf nieuwe en deels onervaren bestuurders en ondersteund werd en goed uit de startblokken kon komen.

Daarnaast is de strategische functie verstrekt met het netwerk van strategen en op concernniveau is Kennis & Onderzoek opgegaan in het team Strategie & Kennis. Maar ook voor onze externe betrekkingen was het een bijzonder jaar: evenementen gingen door corona ineens de ijskast in of moesten worden omgekat tot een aantrekkelijke digitale versie. We hebben over de volle breedte laten zien dat we professioneel, flexibel en vindingrijk zijn.

Waarop ben je het meest trots?

Ik ben het meest trots op alle loyale en professionele collega’s van OBM. De ongeplande bestuurswisseling had veel impact. Je zwaait een gedeputeerde uit met wie je soms al jarenlang werkte en moet vanaf de volgende dag ook weer 100% loyale inzet tonen voor een nieuwe bestuurder. Een nieuw college met nieuwe plannen en andere wensen. Het afscheid en de komst van al deze nieuwe bestuurders en CdK vroeg veel van onze collega’s. De OBM’ers hielden het hoofd koel en hebben de schouders eronder gezet. Mede dankzij de goede samenwerking met het Kabinet zijn we daarin goed geslaagd.

RICHTING GEVEN, BEWEGING STIMULEREN, MOGELIJK MAKEN


Concernprogramma